Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
סטולין

סטולין

יו"ר אגודת אהלי צדיקים ביקר במקום לפני שנים, ופעל רבות לשיפוץ ובניית אהלי הצדיקים.

צדיקים הטמונים בו:
אדמו"ר מסטולין ר' משה פרלוב
רבי אברהם אלימלך פרלוב
ר' מרדכי תלמיד
ר' שלמה קרלינר מלעכוביטש

 

 
כתובת בית הקברות :
 UL. GORINSKAYA .66
 

סטולין, עיירה קטנה בדרומה של בלרוס, באיזור הנהרות פריפאט והורין, סמוך לקו הגבול בין פלך מינסק ופלך ווהלין.
בדרום העיירה זרם נחל שהיה אחד הפלגים של נחל ההורין ואליו נשפכו מי הביצות אשר שימשו מקום מרעה לאווזים ולבהמות מעבר לנהר.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע