Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

סאסא

בראש גבעת סאסא קיים תל קדום, שעל חלקו המערבי בנוי כיום בית ספר. בתל, בעיקר בשטח בית הספר וסביבתו, נערכו מספר חפירות ארכיאולוגיות שחשפו ממצאי ישוב מתקופת הברונזה התיכונה (תקופת האבות), הברזל 1 (יהושע והשופטים), הפרסית והעות'מאנית. הממצאים מתקופת הברזל 1 מעידים על ישוב כפרי איתן שהיה במקום במאות י"אי"ב לפסה"נ[1], היא תקופת ההתנחלות הישראלית, אך אין לדעת האם היה כאן ישוב ישראלי[2] או ישוב צורי (פניקי) כנעני תחת שלטון ממלכת צור.
במרומי התל ניצב בית כנסת קדום[3], ששרידיו ניכרים עדיין באתר. בית הכנסת נבדק בשנת 1968 אך לא נחפר. השרידים הבולטים ממנו הם שתי מזוזות הפתח שבמזרח. סגנון הבניה מעיד על היותו מתקופת המשנה והתלמוד, אך ייחודו הוא בכיוונו החריג: ציר האורך שלו הוא מזרח-מערב, ופתחו (היחיד) נמצא בצד מזרח, דבר נדיר בהשוואה לבתי הכנסת הקדומים האחרים בגליל[4].
ממערב לבית הכנסת – שרידי מצודה תורכית שבנייתה מיוחסת לדאהר אל-עמר, שליט הגליל במאה הי"ח לסה"נ.
במדרון הדרומי-מערבי של התל נחשף מאגר מים מטוייח עם מדרגות, ויתכן שזה שימש כמקווה טהרה בתקופת המשנה והתלמוד.
במורדות הגבעה מסביב קיימות מערות קבורה, רובן כנראה של אוכלוסיית סאסא היהודית באותה תקופה.
 
צדיקים הטמונים בו:

 
רבי סיסי
רבי לוי בר סיסי
רבי יוסי בר סיסי

 


[1] התאריכים נקבעו בין היתר על סמך בדיקות פחמן 14 בשרידי קורות עץ שנמצאו בשכבת חורבן באתר.
[2] אולי משבט נפתלי.
[3] בית הכנסת נזכר ברבים מכתבי המסעות (ראה להלן).
[4] רק בארבל קיים פתח מפואר במזרח. גם בגולן (בדיר עזיז לדוגמה) ובהר חברון יש בתי כנסת עם פתח במזרח. הצבת הפתח בצד מזרח מתיישבת עם ההלכה המופיעה בתוספתא [מגילה ג, כב]: "אין פותחין פתחי בתי כנסת אלא למזרח".

בכביש 89 כ-1.5 ק"מ מצומת חירם לכיוון צומת חוסן, פונים ימינה לתוך קיבוץ סאסא, עוברים את שער הקיבוץ וממשיכים ישר כ-550 מטר עד לכניסה לבית אריזה לפירות. לפני הכניסה לבית האריזה פונים בכביש ימינה ולאחר כ-50 מטר מגיעים למערת ר' סיסי ור' לוי בר סיסי הנמצאת משמאל לכביש.

על פי ממצאי החפירות והסקר שנערך באתר, המקום יושב כבר בתקופת הברונזה התיכונה (תקופת האבות), הברזל 1 (יהושע והשופטים), ומן התקופה הפרסית ואילך.
למרות שהיישוב אינו נזכר במקרא או במקורות התלמודיים , בית כנסת הקיים באתר (ראה להלן) מוכיח בעליל שהתקיים במקום ישוב יהודי בתקופת המשנה והתלמוד.
בימי הביניים נזכר היישוב אגב איזכור קבר הצדיק ר' לוי בר סיסי בכפר, אך גם אז לא מוזכרת במקום קהילה יהודית .


הצג את קברי צדיקים בגליל במפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע