Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
נובמינסק (מינסק)

נובמינסק (מינסק)

יהודים חיו בעיר עוד מאמצע במאה ה-17 אז בשל מספרם המעט השתייכו לקהילות יותר גדולות עד לשנת תקכ"ו אז הקימו קהילה משלהם ובנו בית כנסת מקווה, ואף הוקצה שטח לבית קברות. בשנת תקצ"ה התמנה רבי שמעון קליקמן לרבנות בעיר בה כיהן במשך 40 שנה הוא פיתח את הקהילה ועשה בה דברים רבים ואף בית כנסת הקים בה.

אחריו ברבנות כיהן ר' יחיאל מיכל רבינוביץ. האדמו"ר ר' יעקב פרלוב המכונה "הצדיק החדש ממינסק"הגיע לעיר בשנת תרל"ב. עמד בקשרי ידידות עם רבי יחיאל מיכל רבינוביץ ובשנת תרנ"ו  הקים בה ישיבה וחיידר מתרומה שקיבל מהנדיב שלמה פולמן יהודי חסידי מוורשה.

עם פטירתו מילא את מקומו בנו רבי ישראל שמעון שהמשיך את פעילות אביו בהפצת התורה. בתי כנסת רבים ושטיבלעך של חסידי גור אלכסנדר ופריסוב פעלו בעיר, בתחילת המאה 20 יחסי היהודים עם שכיניהם הפולנים התדרדרו ומקרי אנטישמיות רבים קרו, בשנת תרצ"ו כאשר תקפו פולנים 5 יהודים כשחזרו ברכבת מוורשה,עד שאחד מהם מת מפצעיו, מקרה זה גרם לרעש רב ובהלווייתו השתתפו 1000איש.

מקרה זה ודומים לו גרם ליהודים לעבור לוורשה בה הרגישו בטוחים יותר.בכ"ג תשרי תש"א 25 באוקטובר 1940 הקימו הנאצים גטו בו חיו למעלה מ5,000 יהודים, הגטו לא היה מגודר ויהודים יכלו להסתובב מחוצה לו די בחופשיות.בגטו רוכזו יהודים גם מקאליש וערים נוספות.ה"יודנראט הקימו שם מטבח ציבורי ובית חולים. בחורף 1940 פרצה מגפת הטיפוס בגטו. שנה אחרי קמה קבוצת מרד שתכננה לרדת למחתרת ולהילחם בנאצים ואף ערכו התרמה לצורך רכישת נשק אולם רובם נהרגו בידי הנאצים. בח' אלול תש"ב עם חיסול הגטו התאספו  היהודים בכיכר השוק למחרת בבוקר נשלחו ברכבות אל מותם בטרבלינקה.אנשי היודנראט נהרגו ע"י כיתת יורים מהאס. אס. היהודים ששרדו נשלחו לעבודה בבית ספר שהוסב למפעל, תקופה אחרי נשלחו אף הם לטרבלינקה, למעלה מאתיים יהודים נורו בבית הקברות. בד' שבט תש"ג הכריזו הנאצים על חיסול הגטו 300 יהודים נותרו בגטו באותו זמן, הקבוצה הראשונה שנלקחה מבית הספר, תקפה את הגרמנים בדרכם לביה"ק, שאר היהודים הסתגרו בביה"ס והשליכו לבנים כלים ואבנים על הגרמנים, לבסוף הופגז ונשרף הבנין. עם תום המלחמה שרדו רק כמה עשרות יהודים. רובם התחבאו בצד הארי והשתלבו במקומיים.

צדיקים הטמונים שם:

רבי יעקב ב"ר שמעון פרלוב מנובומינסק, נפטר כ"ג אדר א' תרס"ב – יש מצבה.          

רבי יחיאל מיכל לאנדא

דרכי הגעה: 45  דקות מזרחית לוורשה, 40 דקות מערבית לשדליץ

כתובת ביה"ק הישן: D?brówki 44

כתובת ביה"ק השני הישן: Zygmunta Kazikowskiego 18A קורדינציה: 52.179126,21.56076 – כיום בנוי עליו ביה"ס.

יהודים חיו בעיר עוד מאמצע במאה ה-17 אז בשל מספרם המעט השתייכו לקהילות יותר גדולות עד לשנת תקכ"ו אז הקימו קהילה משלהם ובנו בית כנסת מקווה, ואף הוקצה שטח לבית קברות. בשנת תקצ"ה התמנה רבי שמעון קליקמן לרבנות בעיר בה כיהן במשך 40 שנה הוא פיתח את הקהילה ועשה בה דברים רבים ואף בית כנסת הקים בה


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע