Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
נובי מיש

נובי מיש

היקף בית הקברות הוא כ-400 מטר, והוא פעל משך מאות שנים, במקום טמון גם רבי יחיאל ממוש תלמיד רבי מרדכי מלעכאוויטש ובית הקברות נמצא בסכנה תמידית ומוחשית.

היקף בית הקברות הוא כ-400 מטר, והוא פעל משך מאות שנים, במקום טמון גם רבי יחיאל ממוש תלמיד רבי מרדכי מלעכאוויטש ובית הקברות נמצא בסכנה תמידית ומוחשית.


הצג את קברי צדיקים במזרח אירופה במפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע