Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
מישקולץ – מישקאלץ

מישקולץ – מישקאלץ

צדיקים הטמונים בו:
רבי  אנשיל וינר זיע"א
רבי מנדל קאראדער זיע"א
רבי צבי הירש סגל זיע"א

תיעוד על ישיבת יהודים בעיר יש מתחילת המאה ה-18. על פי מפקד האוכלוסין משנת 1920, מנתה האוכלוסייה היהודית של העיר 10,000 תושבים שהיוו 16.5% מתושבי העיר. ב-1941 מנתה אוכלוסייתה היהודית של העיר 10,421 נפש שרובם ניספו בשואה. חלקם במחנות עבודה, חלקם בגטו המקומי ורובם נשלחו לפולין, בעיקר לאושוויץ. לזכרם הוצבו לוחות שיש בכניסה הצדדית לבית הכנסת, מכיוון רחוב דריינה. על פי מפקד האוכלוסין משנת 2001 התגוררו בעיר כ-500 יהודים.

ביה"ק  OVOSHKILLATU  UTC.
 

תיעוד על ישיבת יהודים בעיר יש מתחילת המאה ה-18. על פי מפקד האוכלוסין משנת 1920, מנתה האוכלוסייה היהודית של העיר 10,000 תושבים שהיוו 16.5% מתושבי העיר. ב-1941 מנתה אוכלוסייתה היהודית של העיר 10,421 נפש שרובם ניספו בשואה. חלקם במחנות עבודה, חלקם בגטו המקומי ורובם נשלחו לפולין, בעיקר לאושוויץ. לזכרם הוצבו לוחות שיש בכניסה הצדדית לבית הכנסת, מכיוון רחוב דריינה. על פי מפקד האוכלוסין משנת 2001 התגוררו בעיר כ-500 יהודים.


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע