Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
מיכלובצה – מיהאלוביץ

מיכלובצה – מיהאלוביץ

המתיישבים הראשונים הידועים באיזור מיכאלובצ'ה היו בתקופה הניאוליטית. סלבים היגרו לאיזור במאה החמישית לספירה. האיזור השתייך לאימפריה המורבית במאה התשיעית. מן המאה העשירית ואילך האיזור סופח להונגריה העיירה גדלה והתרחבה במאות השמונה עשרה והתשע עשרה ומשנת 1867 זכתה במעמד של קהילה גדולה. לאחר שנת 1918 בעקבות הסכם טריאנון הפכה לחלק מצ'כוסלובקיה, ומאז שנת 1993 היא חלק מסלובקיה. בשנת 1944 גורשו כל תושביה היהודיים.

צדיקים הטמונים שם:

האדמו"ר מליטשיג תלמיד של הישמח משה זיע"א
ר' אהרון גרינזבערג תלמיד מח"ס דעת סופר תלמיד החת"ס זיע"א

 

לא נמצא מיקום אודות בית קברות זה. 

מיכאלובצה היא עיר במחוז מיכאלובצה בנפת קוסיק בסלובקיה. בעברה השתייכה לממלכת הונגריה. בשנת 1944 גורשו תושביה היהודיים למחנות השמדה.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע