Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
לענטשנע (לענטשנה)

לענטשנע (לענטשנה)

התיעוד הראשון על יהודים במקום הוא משנת  רס"א , בין השנים תכ"ח – תל"ח התקיים בעיר ועד ארבע ארצות. ליהודי לנטשנע היה בית כנסת ובי"ק משלהם לפרנסתם עבדו כסנדלרים, חייטים, אופים וקצבים. בשנת תל"ד חיו בה 181 יהודים שהיוו 33% מכלל התושבים. ניתנה להם זכות הצבעה בבחירות לראשות המועצה רק אם המועמד נוצרי, וכן אישור לייצור ומכירת יי"ש. בשנת תקס"ג מספר יהודי לענטשנא עמד על 563 יהודים 38% ובתק"צ על 1486 יהודים כ-61% מכלל האוכלוסיה, שהתגורר בסמוך לכיכר השוק וברחובות הצפופים של העיר. בשנת תר"ו כילתה שריפה כמעט את כל האיזור היהודי כולל בית הכנסת. באותן שנים כיהן כאדמו"ר בעיר רבי שלמה לייב לטשנר תלמידו של "החוזה מלובלין" עם פטירתו בתר"ג מילא את מקומו בנו ר' יהושע. בתחילת מלחמת העולם השניה כבשו הנאצים את העיר והכריחו את היהודים לענוד טלאי צהוב ביום כ'טבת שנת ת"ש נכלאו היהודים בגטו בהוראת המפקד ריינהרד היינריך ימ"ש. אזור הגטו כלל את השוק ובית הכנסת, הפיקוח על הגטו ניתן לאוקראינים שהוכשרו לכך במחנה האס. אס. "יודנראט" הוקם בגטו עליו נמנו 12 חברים. צעירים שיכלו לעבוד נשלחו  לעבוד בסלילת כבישים באיזור 11 שעות ביממה עם כלים פרימטיביים ולעתים עם כפות ידיהם. יהודים מצ'כסלובקיה וגרמניה, ביןאדר לתמוז תש"ב, חיו בגטו 2,191 יהודים. ובתשרי תש"ג כ-3000 יהודים.אז נשלחו אלפי יהודים למחנות השמדה רובם נשים וילדים,והנותרים נורו ברחובות, ביוה"כ תש"ד רצחו הנאצים 970 יהודים בגטו, בסה"כ במשך המלחמה נרצחו 2,500 מיהודי לענטשנא.

 

צדיקים הטמונים שם:

רבי שלמה לייב ב"ר ברוך מלענטשנה – נפטר י"ט סיון תר"ג, יש אוהל ומצבה          

רב אייזיק רב מלנטשנה, תלמיד "החוזה מלובלין".  

                                                 

 

 

דרכי הגעה: 25  דקות מזרחית ללובלין ו45 דקות צפונית מערבית לחלם

כתובת ביה"ק:  Pasternik 2

כתובת בית הכנסת: Bo?nicza 19 סמוך למוזיאון "Regional Museum in ??czna" (קורדינציה: 51.30722,22.882799).
טל': +48 (81) 752–08–69

התיעוד הראשון על יהודים במקום הוא משנת רס"א , בין השנים תכ"ח


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע