Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

לנצוט

לנצוט ממוקמת בדרום מזרח פולין, בירת המחוז, וחיים בה בסביבות 20,000 תושבים, העיר נחשבת לאחת מן העתיקות בפולין, ובה חי הגרף פוטוצקי שכונה "מגן היהודים". עוד משנת שט"ו חיו בה יהודים בשפ"ה בפלישה הטטרית לעיר נפלו הרבה יהודים בשבי. ובשריפה בתקכ"ד נשרף בית הכנסת בעתיק ובמקומו נבנה בי"כ מפואר. בשנת תקי"ז חיו בעיר למעלה מ-800 משפחות יהודיות.

בשנת תקע"ז התמנה ר′ צבי אלימלך מדינוב ה"בני יששכר" לרב העיר. החוזה מלובלין חי ופעל רבות בעיר זו.  בשנת תרכ"א הוקם בית קברות בעיר, אז גם הוקמה חצר של חסידות דז′יקוב.

גל עלילות הדם לא פסח על העיר ובערב פסח בשנת תרס"ו נעצרו כמה מיהודים העיר לאחר שנעלמה ילדה, לבסוף נמצאה בבאר מים ומתה מטביעה.

החל משנת תרמ"ב גל  של יהודים מכל האיזור החל להגיע לעיר ובכך גרם להכפלת האוכלוסיה היהודית עד שבשנת תרפ"ב עמד מספרם על 1925 משפחות, שחלקם היגרו בהמשך לאמריקה והיוו את הגרעין לנדידת יהודים לארצות הברית. במלחמת העולם הראשונה מרבית תושבי העיר כולל היהודים ברחו, וחזרו לאחריה וביחד שיקמו את העיר. עד מלחמת העולם השניה פעלה בלנצוט קהילה יהודית משגשגת תלמודי תורה ובית ספר לבנות "בית יעקב" ′250 חנויות, ואף בנק בבעלות יהודית.

עם פרוץ מלחמת העולם השניה חיו בעיר 2,735 יהודים, בער"ה ת"ש , 1 בספטמבר 1939 נכבשה העיר ע"י הגרמנים ומיד הציתו את ביה"כ שלא נשרף בעקבות התערבות הגרף פוטוצקי, והוסב לאסם תבואה. ביו"כ גורשו חלק מהיהודים לצד הרוסי מעבר לנהר הסאן, בתואנה שהם סוביייטים. לאחר הגירוש נותרו 1300 יהודים בעיר חלקם פליטים ומגורשים מקרקוב ואזורים נוספים. בחשוון תש"ב נרצחו כמהעשרות יהודים  שניסו לחזור לבתיהם .בי"ח אב תש"ב בחל הגירוש האחרון של היהודים, ילדים נורו למוות ברחובות , וחלקם הוסתרו בבתי גויים.  הזקנים החולים והילדים נורו ביער נחציולי הצמוד ללנצוט, שאר היהודים גורשו למחנה סמוך לפלקיניה 14 ק"מ מלנצוט שהיה מיועד ליהודי סוביבור. 50 היהודיםשנותרו גורשו בר"ה תש"ב לגטו בשינאווא, שלאחר מרד גטו וורשה נרצחו והושלכו  בבור בביה"ק היהודי.גם יהודים שהצליחו להסתתר נתפסו ונורו בעקבות הלשנות. עם סיום המלחמה חזרו ללנצוט רק 900 יהודים ששרדו את השואה , אך מיד עזבו בעקבות הצקות מהמקומיים לארה"ב, רוסיה וישראל.
 

צדיקים הטמונים שם:

רבי נפתלי צבי ב"ר מנחם מנדל מרופשיץ  בעל "זרע קודש" – נפטר י"א אייר תקפ"ז, יש  אוהל ומצבה שפתותיו

רבי אלעזר ב"ר צבי אלימלך שפירא מדינוב בעל "בני יששכר", מח"ס"יודעי בינה " נפטר י"ב אלול תרכ"ה

דרכי הגעה: 20 דקות דרומית לליז'נסק, 20 דקות צפונית לרזשוב,שעתיים וחצי דרומית ללובלין ושלש שעות מזרחית לקרקוב.

כתובת ביה"ק הישן: Moniuszki 15a

ביה"ק היהודי-גם קבר אחים:   Traugutta 5
קורדינציה: 50.060989,22.229837

לנצוט ממוקמת בדרום מזרח פולין, בירת המחוז, וחיים בה בסביבות 20,000 תושבים, העיר נחשבת לאחת מן העתיקות בפולין, ובה חי הגרף פוטוצקי שכונה "מגן היהודים"


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע