Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ליסקא

צדיקים הטמונים בו:
מרת קריינטשא בת ר’ יצחק הכהן ז”ל נלב”ע ו’ שבט תרמ”ח

רבי צבי הירש בן רבי אהרן  פרידמןאב”ד ליסקא מח"ס 'אך פרי תבואה'  'הישר והטוב'   נלב”ע י”ד אב תרל”ד
רבי חיים בן רבי משה פרידלענדער אב”ד ליסקא אב”ד קליינווארדיין מח”ס 'טל חיים '
ר’ מאיר אברהם ליבערמאן בן ר’ שמעון אב”ד שעניע נלב”ע י’ ניסן תרל”ב

 

ביה"ק BERSHEKOSHOR   UTC.        

 

שמה של ליסקא נודע בעולם היהודי לזכותו של אב"ד ליסקא רבי צבי הירש פרידמן זצ"ל תלמיד 'הישמח משה'
לאחר פטירת רבו, בעל ה-"ישמח משה", הפכה חסידות ליסקא לחסידות החשובה והמפורסמת ביותר בהונגריה, עד לפטירתו בי"ד באב ה'תרל"ד. הוא נקבר בליסקא, וקברו משמש עד היום מקום עלייה לרגל לאלפי חסידים במשך כל השנה ובעיקר ביום השנה לפטירתו, י"ד באב.


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע