Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
כפר חוקאב

כפר חוקאב

בחורבה הקדומה אשר במדרון מתחת למצוק (רובה קבורה מתחת לדרדרת אבנים), נאספו בסקר ארכיאולוגי חרסים מתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד. במצוק האימתני המזדקר אנכית לגובה 135 מטר מעל אפיק הנחל, מצויות כמה עשרות מערות, רובן טבעיות אך ברבות מהן (לפחות עשרים) יש שרידי חציבה והרחבה, מעברים ומתקנים מטוייחים לאיגום מים שנעשו בידי אדם. בחלק מן המערות נתגלו חרסים מתקופת הבית השני, וכן שני מטבעות מראשית המאה הב' לסה"נ (תקופת המשנה, 'תקופת יבנה וחכמיה') שנטבעו בעיר ציפורי. הממצא הנ"ל מחזק את הדעה, כי באזור המצוק ולמרגלותיו הסתתרו יהודים מפני הרומאים בתקופת המרד הגדול ואולי גם לאחריה, ואולי אף לחמו נגדם מאזור זה. בחלקן קבורים הצדיקים הנזכרים להלן.
בשרידי הכפר הקטן באזור המעיין לא נמצא ממצא עתיק הקודם לימי הביניים, והוא שימש ככפר קטן של חקלאים במאות השנים האחרונות.
 
צדיקים הטמונים בו:
 
אושעיא זעירא דמן חבריא
רב זריקא
רבי לויטס איש יבנה
רב סמא – (לא ידוע איזה רב סמא)
מר עוקבא

פונים בכביש 89 לכיוון עכברה. פונים לכיוון עכברה [כ-1.2 ק"מ מהכניסה המערבית-דרומית לצפת] ויורדים כ-1.6 ק"מ עד לפניה אחת לפני האחרונה שמאלה. פונים שמאלה וממשיכים כ-200 מטר עד המסגד. לפני המסגד פונים בירידה שמאלה ושוב שמאלה. ממשיכים כ-100 מטר ופונים ימינה בכביש אספלט. יורדים בו כ-200 מטר עד להצטלבות T
 וממשיכים בדרך העפר [סימון כחול-לבן] ימינה [דרומה] עוד כ-400 מטר עד למעיין [בתוך מבנה] שמימין לדרך. משם ממשיכים עוד כ-200 מטר עד להצטלבות הדרכים, שם פונים שמאלה. משם ממשיכים עוד כ-900 מטר עד ליציאה שמאלה מהדרך הראשית. פונים שמאלה [או ממשיכים ישר עוד כ-400 מטר ואז פונים שמאלה] בסימון כחול-לבן, ויורדים לכיוון הנחל כ-50 מטר. משם יש לטפס אל המערה הנמצאת מעל הסלעים הענקיים.
ניתן להגיע אל המקום גם מקברו של עקביא בן מהללאל. יש להמשיך עם הדרך עפר לכיוון מטה [דרום] ולהמשיך בדרך השמאלית העוקפת את ההר ויורדת על הנחל הנ"ל.

חורבה קדומה ושרידי כפר ערבי בשיפולי מצוקי עכברה, משני צידי ערוץ נחל עכברה.
החורבה הקדומה נמצאת בנ"צ 196.9/259.1, ממזרח לערוץ נחל עכברה, במדרון שמתחת למצוק. נראה, שחורבה זו יחד עם המערות שבמצוק מעליה, הן 'סלע עכברה' שבוצר על ידי יוסף בן מתתיהו בזמן המרד הגדול נגד הרומאים (בשנת 66 לסה"נ): "ובדעתו, כי הרומאים יעלו על ארץ ישראל דרך הגליל, ביצר את כל משגבי הארץ… ובגליל העליון בנה את המקום הנקרא סלע עכברה ואת צפת" (ספר מלחמות היהודים)


הצג את קברי צדיקים בגליל במפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע