Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
כותאיסי

כותאיסי

כ

בית הכנסת של כותאיסי
רחוב: Boris Gaponov

בכותאיסי הייתה מרוכזת הקהילה היהודית הגדולה ביותר בגאורגיה, ועד גל העלייה הראשון בשנות ה-70 של המאה ה-20 מנתה למעלה מ-20,000 נפש.
בעקבות גל העלייה של שנות ה-90, עזבו את המקום מרבית היהודים, והקהילה מונה בתחילת המאה ה-21 עשרות משפחות בלבד.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע