Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ירוסלב

ירוסלב

עד המאה ה-15 נאסר על יהודים להתיישב בירוסלב. בשנת שכ"ג חיו בעיר 13 משפחות יהודיות. נכון לשנת של"א על פי צו ממשלתי, נאסר על היהודים פרט לשתי משפחות לגור ולסחור בעיר. בשנת ת"ח חיו בעיר  120 יהודים, אולם צו של הבישוף אסר על הגויים לתת בתים ליהודים ולשכור אותם לעבודות. יהודי ירוסלב השתייכו לקהילת פשמישל ובשנת תנ"ט באישור מלכותי הקימו בית קברות במקום, ובהוראת רבני פולין שהתוו את השטח, נקבע לשלם על כל לויה, סך של 60 זלוטי.

במשך תקופה מסוימת חי בעיר ר′ יעקב משולם ב"ר מרדכי זאב אורנשטיין בעל "ישועות יעקב". בט′ תמוז תרע"ח נערך פוגרום בעיר בו נשדדו מספר חנויות בבעלות יהודים . נכון לשנת תרפ"א חיו בעיר 6,577 יהודים. עם כיבוש העיר ע"י הנאצים בשנת ת"ש 1939 גורשו 10,000 יהודים מעבר לגבול הסובייטי סמוך לנהר הסאן. בתש"ג נשלחו היהודים הנותרים למחנה ריכוז סמוך למפעל ליצור מנועי מטוסים ברז′שוב.
 

צדיקים הטמונים בו:

רבי זכריה מנדל ב"ר משה יהושע זיע"א אב"ד ירוסלב. מח"ס "דרכי צדק" תלמידו של רבי אלימלך מליזנסק ומו"ל הספר "נועם אלימלך", נפטר בשנת תקנ"ה.                                                               

רבי שמעון ב"ר ישראל אילבוים מירוסלב זיע"א. מח"ס "תורת שמעון" נפטר ט"ו תשרי תר"י,  יש אוהל ומצבה      

רבי בונים מנחם מנדל מריולס ב"ר שמעון מירוסלב זיע"א. נפטר ט"ו אלול תרמ"ח – קבור ליד עץ ,יש אוהל ומצבה.           

רבי  קהת היילפרן בהרה"צ נפתלי היירץ מברזאן זיע"א. נפטר בשנת תרס"ז – יש אוהל ומצבה.    

רבי מאיר ב"ר משה אב"ד הוסאקוב זיע"א, אביו של ר′ לוי יצחק מברדיטשוב זיע"א.                                             

רבי יהושע הלוי הורביץ זיע"א – המהר"ם מטיקטין.

דרכי הגעה: 35 דקות נסיעה דרומית לליזנסק.

כתובת ביה"ק: Kruhel Paw?osiowski 49 – ביה"ק נמצא מחוץ לעיר, טל': 6216971-016

נכון לשנת תרפ"א חיו בעיר 6,577 יהודים. עם כיבוש העיר ע"י הנאצים בשנת ת"ש 1939 גורשו 10,000 יהודים מעבר לגבול הסובייטי סמוך לנהר הסאן. בתש"ג נשלחו היהודים הנותרים למחנה ריכוז סמוך למפעל ליצור מנועי מטוסים ברז'שוב.


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע