Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
טשורטקוב | Chortkiv

טשורטקוב | Chortkiv

העיר טשורטקוב (כיום באוקראינה) ממוקמת בבקעה עמוקה, המשתרעת על החוף הימני של נהר סרט בחבל פודוליה ונחשבת לעיר הראשית של החבל. העיר שימשה בית לקהילה יהודית גדולה במשך מאות בשנים עד להשמדתה ע"י הנאצים ועוזריהם, במלחמת העולם השנייה.

העיר טשורטקוב (כיום באוקראינה) ממוקמת בבקעה עמוקה, המשתרעת על החוף הימני של נהר סרט בחבל  פודוליה ונחשבת לעיר הראשית של החבל.

העיר שימשה בית לקהילה יהודית גדולה במשך מאות בשנים עד להשמדתה ע"י הנאצים ועוזריהם, במלחמת העולם השנייה.

בשנת  1522 בעל האחוזה בשם לרזי כרקובסקי קיבל מאת המלך זיגמונד סטרי את הזכות לייסד שם עיר. מאז העיר נמכרה ונקנתה פעמים רבות.  אפשר רק לשער שבימים אלו הוקמה אף הקהילה היהודית של העיר, וכמובן בתי הקברות שבה.

ימי מלחמת העולם הראשונה 1914-1917 הייתה טשורטקוב תחת שלטון הרוסים, ואחרי המלחמה ב1918-, שבה טשורטקוב להיות חלק מפולין יחד עם כל גליציה.

בימי מלחמת העולם השניה ב- 1939 נכבשה טשורטקוב שוב בידי הרוסים והייתה תחת שליטתם עד כניסת הגרמנים ביולי 1941. אחרי מלחמת העולם השניה הייתה טשורטקוב תחת שלטון ברית המועצות. האוכלוסיה הפולנית ברובה עזבה את העיר ועברה לתחומי פולין.  ב1991-  בעקבות התפוררות ברית המועצות זכתה אוקראינה לעצמאות  וטשורטקוב היא חלק מאוקראינה עצמאית.

לאחר שלחצי אהלי צדיקים נשאו פרי‚ ולאחר גיוס גורמים מקומיים‚ ניקתה האגודה את בית הקברות וסימנה באופן זמני את ציונו הקדוש, זאת לאחר שמצבתו הקודמת נעקרה על ידי מקומיים, כיום המקום מגודר ומסומן,

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע