Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

טלז

בתקופה שבין מלחמות העולם היו בטלז כ-2,500 יהודים, כשליש מאוכלוסיית העיר. במרץ 1939 סיפחה גרמניה הנאצית את עיר הנמל ממל, ובעקבות זאת נמלטו רבים מיהודיה וחלקם הגיעו לטלז. עקב כך כמעט הוכפל מספר יהודי טלז, וערב מלחמת העולם השנייה היו בה כ-4,800 יהודים.‏
עם כיבוש ליטא על ידי גרמניה במלחמת העולם השנייה הוקם בעיר גטו. לגטו זה הועברו גם יהודי אלסיאד.
בשנת 1941 נרצחו יהודי העיר הגברים על ידי הפאשיסטים הליטאים, וחצי שנה מאוחר יותר נרצחו גם הנשים. בית כנסת בנוי עץ שרד בעיר. בשנת 2013 נפטר בעיר היהודי האחרון.

צדיקים הטמונים שם:

רבי  יוסף יהודה בלוך זיע"א  בעל ה"שעורי דעת" –
רבי יהושוע העליר מח"ס מעיני יהושע זיע"א 
רבי אברהם יצחק בלוך נהרג עקד"ה  
רבי עזריאל רבינוביץ

ישנם עוד ארבעה קברי אחים בעיר זו*

 

כתובת בית הקברות
STOTIES 6 

יהודים החלו להתיישב בעיר במאה ה-16 והיו תחת קהילת העיר קידן, הקהילה ידעה עליות ומורדות מבחינת מספר חבריה ואף היו פעמים בהן היהודים היו רוב דחוק. המשורר יהודה לייב גורדון ששימש כמורה בעיר, תיאר כי אנשי הקהילה היו שמרניים. בסוף המאה ה-19 פעלה בעיר ישיבת טלז שהייתה אחת הישיבות החשובות ביותר באירופה.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע