Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

טיריה

אין בידנו מידע אודות עיירה זו & מצורפות תמונות
אם יש בידכם מידע כלשהו שתפו איתנו. shlomi@zadikim.com

 

עיר קרובה לאיזמיר, יש בית קברות יהודי, בידנו תמונות מבית הקברות בלבד,
יש בידכם מידע ? shlomi@zadikim.com

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע