Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
טוסרקאן

טוסרקאן

בספר ′מקומות קדושים וקברי צדיקים בגליל′ שיצא לאור על ידי אגודת אהלי צדיקים, לאחר מחקר שנערך במשך כ-12 במחלקת ארץ ישראל של האגודה, נמצא,כי הנביא חבקוק קבור בכפר חוקוק בגליל, זאת, כאמור, על פי יומני מסע של עולים מלפני מאות בשנים,
ביניהם גם רבי אשתורי הפרחי בעל ה′כפתור ופרח′ שכותב בספרו כי הנביא חבקוק קבור שם, מאידך על פי המסורת שנמסרה מדור לדור בין יהודי איראן,

קבורה אסתר סמוך למרדכי בעיר האמדן וחבקוק הנביא קבור בעיר טויסרקנט – ולא בארץ ישראל.

 
 
התעדכן בקרוב

בספר ?מקומות קדושים וקברי צדיקים בגליל? שיצא לאור על ידי אגודת אהלי צדיקים, לאחר מחקר שנערך במשך כ-12 במחלקת ארץ ישראל של האגודה, נמצא,כי הנביא חבקוק קבור בכפר חוקוק בגליל, זאת, כאמור, על פי יומני מסע של עולים מלפני מאות בשנים, ביניהם גם רבי אשתורי הפרחי בעל ה?כפתור ופרח? שכותב בספרו כי הנביא חבקוק קבור שם, מאידך על פי המסורת שנמסרה מדור לדור בין יהודי איראן, קבורה אסתר סמוך למרדכי בעיר האמדן וחבקוק הנביא קבור בעיר טויסרקנט

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע