Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
טומושוב

טומושוב

בשנת תש"ב שלחו את היהודים בקבוצות לעבודות כפיה במחנות בלייזן ופיונקי .בתש"ג נשלחו כ-15,000 יהודים למחנה השמדה טרבלינקה רק כ-900 יהודים נשארו במחנה העבודה ובין אייר של אותה שנה לתשרי תש"ד גורשו אחרוני היהודים לסטרטוביץ.

בית הקברות נוסד בתקצ"ב במשך מלחמת העולם השניה הוא נחרב על ידי הנאצים, ומשטח של 2.9 דונם כ-2,000 מצבות נשתמרו -ביה"ק מגודר.

 

צדיקים הטמונים בו:

ר′ יעקב אליהו ב"ר אברהם הכהן זיע"א, נפטר בשנת תרמ"ח – יסודות האוהל קיימים.                                                  

ר′ יצחק מאיר זינגער ב"ר אליהו זיע"א אב"ד בפשיסחה

דרכי הגעה: בין לודז לרדום כשעה בממוצע לכל צד, וכשעה ו45 דקות דרומית מערבית לוורשה.

כתובת בית הקברות: Smutna 10/12
 

 

בין שתי המלמות חיו בעיר למעלה מ10,000 יהודים. בשנת ת"ש השתלטו הגרמנים על העיר ובאביב של אותה שנה שרפו את בית הכנסת. בשנת תש"א הקימו גטו לשם הכניסו כ-20,000 יהודים


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע