Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
טביליסי

טביליסי

טב

יהדות טביליסי הייתה בנויה מיהודים מקומיים, ומיהודים אשכנזים שהגיעו במאה ה-19 מרוסיה והיו מכונים בפי המקומיים "אשכנזימבי", ויהודים פרסיים.
ערב מלחמת העולם השנייה מנתה האוכלוסייה היהודית בטביליסי כ- 40,000 איש (ע"פ הערכות). ומתוכם כ-60% יהודים מקומיים. מקורות מסוימים קובעים כי ערב מלחמת העולם הראשונה היו בעיר חמישה עשר בתי כנסת, שהיו מאורגנים על פי הקהילות שמהן הגיעו.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע