Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חמלניק

חמלניק

יהודים התיישבו בעיר באמצע המאה ה-16 הם היו בעיקר מהגרים מספרד בשנת שצ"א נוסדה בעיר קהילה יהודית ושמונה שנים מאוחר יותר נבנה בית כנסת בעיר.המאה ה-17 היתה תקופה של פריחה ושגשוג ליהודים ובשנת תקמ"ח מנו היהודים בעיר כ-782 איש.באותם שנים התיישב בעיר ר' אברהם דוד אורבך שיצר מרכז  חסידות גדול בעיר. בשנת תרל"ז פרצה שריפה בעיר שהחריבה את העיר כליל. בשנת תרנ"ח תועד מספר היהודים בחמלניק בכמעט 6,000 יהודים. בשנת תש"ב בנו הנאצים גטו בעיר ובמהלך חודשי חשון – כסלו תש"ג נשלחו 13,000 יהודים למחנה ההשמדה טרבלינקה.בתי הקברות בחמלניק נהרסו במהלך מלחמת העולם השניה.
 

צדיקים הטמונים בו:

המהרש"ק רבי אהרון שמואל ב"ר ישראל קיידנובר זיע"א מח"ס "ברכת הזבח שלמים","ברכת שמואל" עה"ת, "אמונת שמואל". אבי ר' צבי בעל "קב הישר". (י"ט תמוז תל"ו),יש מצבה

דרכי הגעה: כחצי שעה דרומית לקילץ וכשעה ו-45 דקות מקרקוב

כתובת ביה"ק 1:  Wspólna 14 בית הכנסת באותו מתחם.

כתובת ביה"ק 2: Mrucza 26

 

הודים התיישבו בעיר באמצע המאה ה-16 הם היו בעיקר מהגרים מספרד בשנת שצ"א נוסדה בעיר קהילה יהודית ושמונה שנים מאוחר יותר נבנה בית כנסתבעיר. המאה ה-17 היתה תקופה של פריחה ושגשוג ליהודים ובשנת תקמ"ח מנו היהודים בעיר כ-782 איש.


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע