Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
חמלינצקי – חמלניק

חמלינצקי – חמלניק

ב-1907 הייתה בעיר אחת הקהילות הגדולות בפודוליה ובה 15,000 איש. ב-1917 היהודים היוו כמחצית מתושבי העיר.בפברואר 1919 מפקד הקוזאקים סמסנקו החליט לקחת את הפיקוד על שמירת העיר לידיו לאחר שבעיר התרחש מרד הקומוניסטים. הוא קרא לחייליו להרוג יהודים כדי "להציל את אוקראינה" כלשונו, אך לא לבזוז. החיילים צעדו ברחוב המרכזי של העיר ולאחר מכן התפזרו בבתי היהודים. היהודים לא היו מוכנים, ולכן היו בידיים ריקות. תוך שלוש שעות רצחו הקוזאקים באכזריות 1,600 איש, גברים, נשים וילדים. למרות הפרעות, הקהילה היהודית השתקמה מהר ועם תחילת השלטון הסובייטי המשיכו היהודים להיות הקהילה הגדולה ביותר בעיר.לאחר שהנאצים נכנסו לעיר ב-1941 הם הקימו גטו ל-8000 היהודים הנותרים. ב-30 בנובמבר 1942 כ-7000 מיהודי פרוסקורוב, ביחד עם 600 יהודי מיקולאייב, נרצחו באקציה.בשנות ה-90 הגיע לעיר פרץ חרך, נציג חסידות קרלין, החזיר לקהילה את בית הכנסת והקים מחדש קהילה דתית.

UL. SFABODE 7 (.1 : כתובת בית הקברות
LEVATOLSTOVA 1 (.2
UL.TSHEVSHENKA(SENATOR RADON)  כתובת בית כנסת

קברי אחים.
UL. TOLSTOVA 7 (.1 : כתובת קבר אחים
VINITSACHOSSE PEEMKA 69 (.2
UL. SELSKOHOZAI ZEVNAYA (.3

חמ


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע