Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

חוסט

בשנת תקע"ב (1812) קיבלה הקהילה הקטנה על עצמה, את הרב יעקב, יליד זידיטשוב, נכד הרב שמעלקע מניקלשבורג. אחריו – הרב יעקב גוטליב מטוקאי.
בשנת תר"ה (1845) הרב מנחם א"ש, שהיה לאחר מכן רב העיר אונגוואר, לאחר פטירת אביו. נפטר בתר"ל (1870).
הרב שמואל שמעלקא קליין, מחבר הספר "צרור החיים". נפטר בתרל"ה (1875), בהיותו רב העיר סעליש.
משנת תרכ"א (1861) כיהן ברבנות המהר"ם שיק עד ליום פטירתו בשנת תרל"ה (1875).
אחריו כיהן הרב עמרם בלום, מחבר ספר שו"ת "בית שערים", כרבה של חוסט במשך שנתיים. נפטר בשנת תרס"ז (1807), בהיותו רב העיר ברט אויפאלו.
אחריו כיהן הרב יואל צבי ראטה, מחבר ספר שו"ת "בית היוצר", עד פטירתו בשנת תרנ"ג (1893).אחריו כיהן הרב משה גרינוולד, מחבר הספר "ערוגת הבושם", עד פטירתו בשנת תרע"א (1911).
אחריו כיהן כרב בנו הבכור הרב אברהם יוסף גרינוולד, שלאחר מכן כיהן כרב העיר אונגוואר. נפטר בתרפ"ח (1927).
לאחריו כיהן הרב יוסף צבי דושינסקי (מאוחר יותר רב העדה החרדית בירושלים). נפטר בשנת תש"ט בירושלים, בזמן מלחמת השחרור, ונקבר בבית הקברות הסמוך למבנה שערי צדק הישן.
הרב האחרון היה הרב יהושע גרינוולד, נכדו של רבי משה גרינוולד. הוא כיהן ברבנות עד גירוש הקהילה לאושוויץ
בשנת תש"ד (1944). הוא שרד את המלחמה והקים קהילה למען ניצולי השואה מחוסט בברוקלין. נפטר בשנת תשכ"ט, והובא לקבורה בהר המנוחות בירושלים. כיום חתנו, הרב פנחס דויד הורוביץ, מנהיג את הקהילה.
מלבד רבני העיר, היו בעיר מספר אדמו"רים חסידיים ובהם:האדמו"ר ישראל יעקב לייפר, בן הזקונים של רבי מרדכי מנדבורנה, האדמו"ר הראשון בחסידות חוסט.בנו – האדמו"ר שמואל שמעלקה לייפר.רבי משה טאוב, האדמו"ר מקאליב.

צדיקים הטמונים בו:
רבי יואל צבי ראטה מח"ס שו"ת בית היוצר, נפטר: י"א כסליו תרנ"ג   

רבי משה גרינוואלד אב"ד חוסט, מח"ס ערוגת הבושם,   נפטר: ז' אב תרע"ב

רבי משה שיק המהר"ם שיק, נפטר: ל' טבת תרל"ט

כתובת UL.  KEMERASEVA OSTROVKOHO

ב-1861 ייסד הרב משה שיק, הידוע בשם "המהר"ם שיק" את מה שהייתה אז הישיבה הגדולה ביותר במזרח אירופה, בעיירה חוסט. בישיבה היו למעלה מ-800 תלמידים.
רבנים, בקהילת חוסט כיהנו רבנים חשובים, ששמם של רובם התפשט הרבה מעבר לגבולות הקהילה
אנדרטה לזכר יהודי חוסט והסביבה שנספו בשואה, בבית העלמין בחולון


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע