Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
זיכלין

זיכלין

צדיקים הטמונים שם:

רבי שמואל אבא (אדמו"ר חמישי) מזיכלין ב"ר זעליג  זיע"א (כ"ו אלול ה'תרל"ט), על פי המסורת נעצר השעון בחדרו בשעת פטירתו. יש מצבה

רבי משה נתנאל ב"ר שמואל אבא זיע"א, נפטר בשנת תרע"ב – אין מצבה            

רבי מנחם ידידיה ב"ר משה נתנאל זיע"א, נפטר בשנת ת"ש – אין מצבה

דרכי הגעה:
כשעה וחצי מערבית מוורשה ושעה ורבע צפונית ללודז

כתובת ביה"ק: 
?ukasi?skiego 57

יהודים התיישבו במקום לראשונה בתחילת המאה ה-18. בשנת תקכ"ז נוסדה שם קהילה יהודית ובשנת תקמ"א נבנה שם בית כנסת מעץ. בשנת תקפ"ח חיו בזיכלין 782 יהודים שהיוו כ-61% מכלל האוכלוסיה. בשנת תרי"ח הקהילה היהודית כבר מנתה כ-1062 יהודים ובשנת תרמ"א נבנה בית כנסת חדש מאבן. במחצית השניה של המאה ה-19 הגיעו חסידים לזיכלין שהסתופפו תחת הצדיק מגורא קלווריא באותה זמן היו שני בתי כנסת ושני בתי ספר יהודיים.בשנת תרנ"ח נמנה מספר יהודי זיכלין בכ-2268נפש.


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע