Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
זאוויערטשע

זאוויערטשע

במחצית השניה של המאה ה-17 העניק מלך סטניסלוו אוגוסט פוניטובסקי אישור ליהודים להתיישב בזובריטש. הקהילה היהודית נוסדה בסוף המאה ה-19 ובשנת תרמ"א הוקם שם בית כנסת. באותן שנים מספר היהודים הגיע ל-1134 יהודים בזובריטש.

בית הקברות בקרמלוב  שימש גם את נפטרי זובריטש הסמוכה ברבנות שימש רבי ישראל לייב גנצוויך לאחר פטירתו עברה המשרה לבנו ר' אברהם

בשנת תר"ע נוסדה ישיבת "מגדל עוז" בזובריטש שבראשה עמד רבי שמואל אהרן פרדס.עוד ברבנות שימש ר' צבי אריה פרומרה מקוזיגלובי

בשנת תרפ"א מספר היהודים בעיר עמד על6095 שהיוו 21% מכלל התושבים בזובריטש. בשנת תרפ"ה נפתחו בעיר שני בנקים בבעלות יהודים, וכן גן ילדים

בכ' אלול תרצ"ט נכנסו כוחות גרמנים לעיר ובי"ד תשרי דרשו מיהודי זובריטש 300,000 זלוטי דמי כופר, ואיימו שאם לא יקבלו את הכסף כי היהודים יענשו למרות הקשיים הרבים הצליחו היהודים לגייס את הכסף להביאו בזמן לגרמנים.במשך כל זמן שהותם היכו הנאצים ביהודים השפילו אותם ואילצו יהודים לגלח את זקנם ופיאותיהם.בחודש אדר ת"ש גורשו כל יהודי שלזיה לזובריטש, ובסיון של אותה שנה פתחו גטו ברובע העני ביותר של העיר שם הכניסו מעל 10,000 יהודים.

 

צדיקים הטמונים בו:  (בית הקברות 1)
רבי מאיר בורנשטיין ב"ר זאב נחום זיע"א, רב דק"ק אלקוש-וביאלה (פודלסקי), נפטר אייר תרצ"ה, יש מצבה.                

רבי מנחם מענדיל ב"ר פנחס אליהו רוטנברג זיע"א אבד"ק פילץ, יש מצבה.

קבר אחים.

בביה"ק יש כ- 2400 מצבות

 

צדיקים הטמונים בו:  (בית הקברות 2)

רבי ישראל לייב גונצבייך מקרימלוב  זיע"א

רבי אברהם גאנצווייך ב"ר ישראל לייב זיע"א

 

 

 

 

דרכי הגעה:
כשעה ורבע צפונית מערבית לקרקוב וכ-45 דקות צפונית מזרחית מקטוביץ

כתובת בית הקברות 1:
Cmentarna 5

כתובת בית הקברות 2:
Piaskowa 10

מפתחות ניתן להשיג אצל:
Mr. Stanis?aw Janiec   +480326723144

 

במחצית השניה של המאה ה-17 העניק מלך סטניסלוו אוגוסט פוניטובסקי אישור ליהודים להתיישב בזובריטש. הקהילה היהודית נוסדה בסוף המאה ה-19 ובשנת תרמ"א הוקם שם בית כנסת. באותן שנים מספר היהודים הגיע ל-1134 יהודים בזובריטש.


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע