Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
וייצען (ווייץ )

וייצען (ווייץ )

צדיקים הטמונים בו:

ביה"ק הישן:
רבי משה בן שבע קאמארן
רבי שלולם ב"ר ישכר אולמאן
רבי דוד ליב גילברשטיין בעל "שבילי דוד"

ביה"ק החדש:
רבי ישעיה בעל מעשה למלך

ביה"ק ישן : OBERLANDER   TER 
ביה"ק חדש :  OMBROFERENTS  UTC.  24

המיקום גוגל במפה הוא של העיר ולא של בתי הקברות (מתעדכן)

בוייצען שני בתי עלמין, בשניהם ישנם צדיקים רבים קבורים.


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע