Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

וורשה

בית הקברות היהודי ברחוב אוקופובה (Okopowa) שברובע וולה (Wola) בוורשה בירת פולין, אשר נוסד בשנת 1806, הוא בית הקברות היהודי השני בגודלו בפולין ואחד מהגדולים ביותר בעולם. בית הקברות מתפרס על פני שטח של 83 אקרים (כ-336 דונם), ומאכלס יותר מ-200,000 קברים מסומנים וכן קברי אחים של מתי גטו ורשה.
 
בית הקברות נחלק למספר חלקות: חלקה אורתודוקסית (שבתורה נחלקת לחלקת נשים, חלקת גברים וחלקת גניזה), חלקה קונסרבטיבית, חלקת ילדים, חלקה צבאית והחלקה שבה נקברו מתי הגטו.
 
כיום מכוסים רבים מהקברים ומהקריפטות בצמחייה, לאחר שיהדות פולין, ובכללה יהודי וורשה, נשמדה בשואה. לאחר מלחמת העולם השנייה, שבמהלכה הפסיק לפעול, שב בית הקברות ונפתח; חלק קטן ממנו עוד פעיל, ומשמש את הקהילה הקטנה של היהודים שנותרו בעיר.

צדיקים הטמונים בו:

רבי שלמה זלמן ליפשיץ
רבי שלמה חנוך רבינוביץ מראדומסק
רבי חיים סולובייצ′יק מבריסק
רבי נפתלי צבי יהודה ברלין – הנצי"ב
רבי מרדכי יוסף מזלטיפולי
רבי דוד בורנשטיין מסוכטשוב
רבי דוב בעריש מייזליש
רבי מנחם קאליש מאמשינוב
רבי אברהם מרדכי אלטער
רבי בונם זאב בעל ה"תרומת זהב"

רבי יעקב גזונדהייט

 

כתובת בית הקברות:
 UL. OKOPOWA

שומר ביה"ק:
ר' ישראל שפילמן:
+48228382622  |  +48602693169

 
כתובת בית הכנסת של החידושי הרי"ם:
ZALAZNE 57 חדר מאחורה

כתובת ביתו של "האמרי אמת":
VALISOV 10 חצר פנימית

וןרשה (Warszawa) היא בירת פולין והעיר הגדולה ביותר בה.
העיר ממוקמת על גדות נהר הוויסלה, כ

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע