Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
וולוז'ין

וולוז'ין

 
וולוז'ין נוסדה בסביבות המאה החמש עשרה על ידי הגראף טישקביץ (Tyszkiewicz) כעיר פרטית שנשארה בבעלות צאצאיו עד המאה ה-20.
העיירה הייתה בעלת אוכלוסייה מעורבת של יהודים ולא יהודים, אך התפרסמה בזכות ישיבת עץ חיים (המוכרת יותר בשם ישיבת וולוז'ין).
הישיבה הוקמה בשנת 1807 על ידי רבי חיים מוולוז'ין, רב ובעל מפעל טקסטיל, בנו של ר' יצחק בן חיים, שהיה פרנס הקהילה.
בעיירה היו מספר שריפות, מכיוון שהעיירה בנויה ברובה מבתי עץ (עד היום) גרמו שלש שריפות גדולות (ב-1815, 1880 ו-1886) לצורך לשקם את העיירה מחדש.
בשנת 1941 הייתה האקציה הנאצית הראשונה בוולוז'ין. וב-10 במאי 1942 הייתה האקציה השנייה, בה נרצחו רוב יהודי וולוז'ין, ויום זה נהיה ליום האזכרה השנתי של יהודי וולוז'ין.
 
צדיקים הטמונים בו:
ר' יהושוע ב"ר ביינוש נישטטר
 
כמו כן בניין ישיבת וולוז'ין עדיין על מקומו
UL.NIKRASOVA
 

 

 

וולוז'ין נוסדה בסביבות המאה החמש עשרה על ידי הגראף טישקביץ (Tyszkiewicz) כעיר פרטית שנשארה בבעלות צאצאיו עד המאה ה-20. העיירה הייתה בעלת אוכלוסייה מעורבת של יהודים ולא יהודים, אך התפרסמה בזכות ישיבת עץ חיים (המוכרת יותר בשם ישיבת וולוז'ין). הישיבה הוקמה בשנת 1807 על ידי רבי חיים מוולוז'ין, רב ובעל מפעל טקסטיל, בנו ר' של יצחק בן חיים, שהיה פרנס הקהילה.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע