Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ווארקא

ווארקא

האזכור הקדום ביותר של יהודים במקום משנת

דרכי הגעה:
כשעה ורבע דרומית לוורשה כ-45 דקות צפונית לרדום ושעתיים ורבע מזרחית ללודז.

במאה ה-19 משכילים רבים עברו לוורקה מוורשה הסמוכה, למרות זאת הם נדחקו לפינה בשל הרוב החסידי בעיר. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה יהודים רבים ברחו לברית המועצות. הנותרים סבלו מדיכוי רב. בח' כסלו תש"ב הוקם גטו בעיר. מאוחר יותר, נשלחו משם כ-2800 יהודים לגטו וורשה. בזמן ההעברה חלקם הצליחו להימלט.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע