Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

דלתון

היישוב היהודי דלתון אינו מוזכר בספרות התלמודית, אך אין ספק שזהו ישוב יהודי מתקופת המשנה והתלמוד (כפי שמוכיחים הממצאים שנתגלו בו, ראה להלן).
היישוב מופיע במקורות יהודיים מתקופת הגאונים ואילך, האיזכורים הקדומים ביותר מופיעים בכתבים מן המאות י'-י"א לסה"נ שנמצאו בגניזה הקהירית, שם נזכרים קברי הצדיקים שביישוב (ובמיוחד קבר ר' יוסי הגלילי). כמו כן נזכר שם מעתיק ספרים יהודי בשם שלמה הכהן בן יוסף ויהודים אחרים תושבי המקום.
ביישוב התקיימה קהילה יהודית גם בימי הביניים – שארית פליטה ששרדה תחת השלטון המוסלמי והשלטון הצלבני באותה תקופה (מאות י'-י"ג לסה"נ). לאחר המאה הי"ג לא מוזכרים מפורשות יהודים הגרים בדלתון[1], אם כי במאה הי"ט לסה"נ ידוע על 'חכם שושן', איש עשיר ובעל נכסים, שהיה בעל קרקעות בכפר.
ישוב ערבי התקיים במקום עד 1948, וכיום קיים מושב דלתון בקרבת האתר, מדרום-מערב
חורבת הכפר העתיק נמצאת למרגלות הר דלתון, סמוך לציון קברו של ר' אליעזר בן ר' יוסי הגלילי.
במרכז החורבה, מדרום לציון הקבר, שוכבים פריטי בניה מעוצבים, ובעבר גילה כאן יוסף ברסלבסקי אבנים מעוטרות, כולל משקוף[2] שעוטר בכונכיה, גמלון ושריגי גפן. כל אלה שייכים ללא ספק לבית כנסת שהיה ביישוב בתקופת המשנה והתלמוד – מבנה מפואר שטרם נחפר וטרם אותר מקומו המדויק. כן נתגלה בעבר במקום זה ממצא ייחודי: עמוד שיש קטן[3] עם כתובת בת 18 שורות שטרם פוענחה בשלמותה, אך ניכרות בה המילים 'דכרין', 'עמודיה', 'קיתדרה', 'מלכה דעלמה', 'ברכה אמן סלה', 'תורה'  ו'שלום'.
בין ריכוז אבני הגזית לבין ציון קברו של ר' אליעזר נתגלה בעבר גם מבנה תת-קרקעי גדול, עם תקרת קשתות, הנמשך לכיוון רחבת הקבר כמין מנהרה. המבנה לא נחפר.

 

 


[1] אולי נדדו יהודי קהילה זו לכפרים אחרים, כגון כפר חנניה ופקיעין; אמנם רבי יצחק חילו [ה"א צ"ג – 1333] כותב: "ושם יש קהילה קטנה של יהודים".
[2] אולי של ארון קודש.
[3] אולי מבימת בית הכנסת.

צדיקים הטמונים בו:
רבי יוסי הגלילי (ותלמידיו)
רבי אליהו גאון
רבי שמואל בן רבי יוסי הגלילי
רבי אליעזר בן רבי יוסי הגלילי

הלל האמורא

רבי יוסי הגלילי :
מצומת עין זיתים פונים צפונה לכביש 886. לאחר כ-4.3 ק"מ פונים ימינה בכביש הנכנס למושב דלתון. מיד אחרי השער הראשי של המושב [500 מטר מהפניה למושב] פונים שמאלה וממשיכים כ-2.6 ק"מ, זוהי דרך המגיעה עד לציון. [באמצעה יש פניה ימינה – דרך המקיפה את המושב].
דרך נוספת: עוברים את כל המושב עד לשער האחורי [מהפניה למושב נוסעים 1,285 מטר, ממשיכים בכביש הנוטה ימינה עוד 850 מטר עד לסוף הכביש ואז פונים ימינה בירידה עוד כ-150 מטר עד לשער האחורי של המושב]. לפני השער פונים שמאלה לכביש העוקף את ההר. בסופו פונים ימינה בכביש העולה לראש ההר לציון ר' יוסי הגלילי.

רבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי:
חוזרים לדרך האחורית המקיפה את המושב [בסמוך לגדר] ופונים שמאלה עד לשער האחורי של המושב ופונים שוב שמאלה עם הכביש כ-660 מטר עד לסופו, שם פונים ימינה לכיוון בית העלמין של המושב הנמצא מימין לדרך. מול בית העלמין משמאל הדרך [לאחר כ-70 מטר מהפניה] – שביל המוביל לציון ר' אליעזר ברבי יוסי הגלילי בתוך חצר מוקפת גדר אבנים.

רבי שמואל בן רבי יוסי הגלילי:
עולים מציונו של ר' אליעזר לכיוון ראש ההר. באמצע הדרך על צלע ההר ישנם מספר מערות קבורה. לאחר כ-120 מטר [צפונית מערבית בשטח המערות], מערה עם עץ בכניסתה ובה י"א כוכין. זו מערת ר' שמואל.

היישוב היהודי דלתון אינו מוזכר בספרות התלמודית, אך אין ספק שזהו ישוב יהודי מתקופת המשנה והתלמוד (כפי שמוכיחים הממצאים שנתגלו בו, ראה להלן).


הצג את קברי צדיקים בגליל במפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע