Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

דינוב

כבר בשנת ש"י ידוע על יהודים שחיו בעיר, בשנת תקט"ז נמנה מספר היהודים ל- 1000, כשליש מתושביה, בעיר זו פרחה תנועת החסידות בברכתם של הצדיק ר' יהושע העשיל, ור' יעקב צבי קאליש, גם ר' צבי אלימלך שפירא ה"בני יששכר", חי בעיר זו, אח"כ כיהן ברבנות, בנו ר' דוד, בשנת תר"ל הקהילה מנתה 1200 חברי קהילה,אחרי כ-30 שנה בשנת ת"ס גדלה הקהילה באופן משמעותי ליותר  מ-2000 יהודים, כ50% מכלל תושביה, כשהגרמנים נכנסו לעיר, קובצו היהודים לתוך שטח בית הספר, בערך 200 יהודים נרצחו באותו יום ברחוב פאטגיי, השאר הם רצחו באותו יום בתוך היער  ק"מ אחד מחוץ לדינוב.
 

בתי קברות: בעיר קיימים 2 בתי קברות.

 

צדיקים הטמונים בו:

ר' צבי אלימלך שפירא  זיע"א ב"ר פסח (יאברניק – לנגזם).

ר' דוד שפירא ב"ר צבי אלימלך זיע"א, אב"ד דינוב בעמח"ס "צמח דוד", נפטר י"ט אדר תרל"ד, יש אוהל ומצבה

ר' ישעיה נפתלי הירץ ב"ר דוד שפירא זיע"א אב"ד דינוב, בעמח"ס "הנותן אמרי שפר", נפטר ד' סיון תרמ"ה, יש אוהל ומצבה.

הרבנית חנה מינדל בת הנגיד שמואל מטשוטש, אשת חבר לבעל "הבני יששכר", יש אוהל ומצבה.

ר' יהושע אבד"ק דינוב ב"ר אריה ליב, נפטר כ"ג אייר תקע"ד, יש אוהל ומצבה.

ר' יוסף שפירא זיע"א ב"ר צבי אלימלך מבערשט זיע"א  ב"ר אלעזר מלאנצהוט בן "הבני יששכר", נפטר י"ז אדר תרצ"ב, יש מצבה.

כתובת ביה"ק 1 : Mickiewicza 47

מפתח: לאוהל ניתן להשיג אצל השומר דודק מעגארזאדא +48166521312

כתובת ביה"ק 2: Karolówka 9 , נשארו רק 4 מצבות, המקום מוקף עם גדר.

 

כתובת בית הכנסת: ?azienna 70 – מלון ואוכל כשר          

טלפון: בפולין -48-88077041 בישראל – 050-4132188

כבר בשנת ש"י ידוע על יהודים שחיו בעיר, בשנת תקט"ז נמנה מספר היהודים ל- 1000, כשליש מתושביה, בעיר זו פרחה תנועת החסידות בברכתם של הצדיק ר' יהושע העשיל, ור' יעקב צבי קאליש, גם ר' צבי אלימלך שפירא ה"בני יששכר",


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע