Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
דזיקוב

דזיקוב

יהודים חיים בעיר עוד משנת ת"י (1650). בשנת תט"ו (1655) הצבא השוודי הרג 27 יהודים, בשנת תק"ח ידוע על 250 יהודים שחיו במקום, בשנת תקי"ז (1757) העלילו עלילת דם על היהודים, שרצחו ילד כדאי להשתמש עם דמו למצות, אחד מהיהודים מת תוך כדי עינויים, כמה אחרים נתלו או נשרפו, בשנת תק"ל (1770) חיו בעיר קרוב ל- 600 יהודים, בעיר זו חי ה"דברי נועם" והקים את חסידות דזיקאוו, בשנת תר"ל (1870) חיו בעיר קרוב ל-3000 יהודים, בשנת תר"פ (1920) ירד מספר היהודים ל-2000 בקירוב, בעקבות גל הגירה לארה"ב , לפני פרוץ השואה חיו בעיר כ-3800 יהודים.

 

בית הקברות: כיום  מגודר, נותרו רק 4 מצבות של אדמור"י בית דזיקוב, היה קיים ביה"ק נוסף בעיר שלא ידוע על מיקומו.

 

צדיקים הטמונים בביה"ק:

ר'אליעזר הורוויץ ב"ר נפתלי צבי מדזיקוב זיע"א, (ג' חשוון ה'תרכ"א), יש אוהל ומצבה.

ר'מאיר הורוויץ מדזיקוב ב"ר אליעזר זיע"א, (ח' תמוז ה'תרל"ז), תלמידו של רבי צבי הירש מרימנוב, יש אוהל ומצבה.

ר'יהושע הורוויץ ב"ר מאיר זיע"א, (י"א טבת ה'תרע"ד), יש אוהל ומצבה.

 

דרכי הגעה: ממוקמת כשעתיים נסיעה דרומית ללובלין, ושעה וחצי צפונית לרישא.

כתובת ביה"ק Marii D?browskiej :3

מפתח לביה"ק: השומר גר מול ביה"ק, בית ראשון מצד ימין, Henryka Sienkiewicza 8

 

בית הכנסת: כיום ספרייה, כתובת: Szeroka 11

יהודים חיים בעיר עוד משנת ת"י (1650). בשנת תט"ו (1655) הצבא השוודי הרג 27 יהודים, בשנת תק"ח ידוע על 250 יהודים שחיו במקום, בשנת תקי"ז (1757) העלילו עלילת דם על היהודים, שרצחו ילד כדאי להשתמש עם דמו למצות, אחד מהיהודים מת תוך כדי עינויים, כמה אחרים נתלו או נשרפו, בשנת תק"ל (1770) חיו בעיר קרוב ל- 600 יהודים, בעיר זו חי ה"דברי נועם" והקים את חסידות דזיקאוו, בשנת תר"ל (1870) חיו בעיר קרוב ל-3000 יהודים, בשנת תר"פ (1920) ירד מספר היהודים ל-2000 בקירוב, בעקבות גל הגירה לארה"ב , לפני פרוץ השואה חיו בעיר כ-3800 יהודים.


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע