"ושם, במקום גניזת הצדיק, זוכה כל אחד שירחמו עליו מלמעלה וידונו אותו לכף זכות".

(שלוחין ב' י"ג)

"ועל כן הוא דבר גדול מאוד מאוד להרבות לילך על קברי צדיקים אמיתיים".

(כתובת קעקע ג' ב')

על ידי השתטחות על קברי צדיקים, הקב"ה עושה לו טובות, אף על פי שאינו ראוי לכך.

(ספר המידות, צדיק קעג)

"עיקר השראתה שכינה בדורותינו אלה - בקיברי צדיקים".

(מובא ב"לשם" חלק ד' בשם הגר"א)

"מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ להשתטח על קיברי צדיקים, מצד שהיא מצוה רבה".

מובא ב"שדי חמד" (מערכת ארץ ישראל אות א')

עזרו לנו להמשיך
לשמר את העבר היהודי ברחבי העולם, ולהציל בתי קברות באירופה ולשמרם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram

דוקלה

בית הקברות בעיר קיימים שני בתי קברות, הישן והחדש שניהם נחרבו בתקופת השואה, ונותרו שם  מצבות בודדות. בביה"ק החדש יש קבר אחים מתקופת השואה.

צדיקים הטמונים בו:

ר' חיים יעקב ב"ר אברהם שטראוס זיע"א, נפטר בשנת תקל"ו, אין מצבה.

ר' יצחק אייזיק הלוי וייסטמאן (עקשטיין) זיע"א, נפטר בשנת תקס"ה, אין מצבה.

ר' יעקב הכהן גוטווירט זיע"א, נפטר בשנת תר"ח, אין מצבה.

ר' אביגדור ב"ר אריה לייב הלברשטאם זיע"א, אחיו של ה"דברי חיים" מצאנז, נפטר ה'כסלו תרע"ז, אין מצבה.

ר' דוד צבי  ב"ר אליקים געציל טעבליזעמאן זיע"א, אין מצבה.

ר' ישראל דוב בער גילרנטר ב"ר אברהם יוסף זיע"א, כיהן  כאב"ד ב"סטאפטשעט", "יאשניצא" ו"דוקלה",  בעמח"ס "רביד הזהב", נפטר י"ט אלול, אין מצבה.

העיר ממוקמת 20 דקות נסיעה מערבית לרימנוב (על הדרך מרימנוב לצאנז), כשעה וחצי נסיעה מזרחית לצאנז.
 

כתובת ביתי הקברות : נמצאים אחד ליד השני ברחוב Trakt W?gierski‏,

ביה"ק נמצא מחוץ לעיר: בנסיעה מהעיר דיקלע לכיוון סלובקיה, כ200 מטר מחוץ לעיר,

בשנת ת"מ חיו בעיר 20 משפחות יהודיות, בשנת תק"כ התקיימה בעיר קהילה מסודרת עם ביהכ"נ בנוי מאבן (הישן מעץ נשרף ), הרב בעיר בתקופה זו היה הרב חיים שטראוס, והקהילה מנתה 550 יהודים, במשך הזמן גדלה הקהילה עד שבשנת תר"מ הגיע מספר היהודים ל-3000 נפש 85% מכלל התושבים, טרום השואה ירד מספרם ל-2000 יהודים.


הצג מפה גדולה יותר

Scroll Up

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא: