Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

דוקלה

בית הקברות בעיר קיימים שני בתי קברות, הישן והחדש שניהם נחרבו בתקופת השואה, ונותרו שם  מצבות בודדות. בביה"ק החדש יש קבר אחים מתקופת השואה.

צדיקים הטמונים בו:

ר' חיים יעקב ב"ר אברהם שטראוס זיע"א, נפטר בשנת תקל"ו, אין מצבה.

ר' יצחק אייזיק הלוי וייסטמאן (עקשטיין) זיע"א, נפטר בשנת תקס"ה, אין מצבה.

ר' יעקב הכהן גוטווירט זיע"א, נפטר בשנת תר"ח, אין מצבה.

ר' אביגדור ב"ר אריה לייב הלברשטאם זיע"א, אחיו של ה"דברי חיים" מצאנז, נפטר ה'כסלו תרע"ז, אין מצבה.

ר' דוד צבי  ב"ר אליקים געציל טעבליזעמאן זיע"א, אין מצבה.

ר' ישראל דוב בער גילרנטר ב"ר אברהם יוסף זיע"א, כיהן  כאב"ד ב"סטאפטשעט", "יאשניצא" ו"דוקלה",  בעמח"ס "רביד הזהב", נפטר י"ט אלול, אין מצבה.

העיר ממוקמת 20 דקות נסיעה מערבית לרימנוב (על הדרך מרימנוב לצאנז), כשעה וחצי נסיעה מזרחית לצאנז.
 

כתובת ביתי הקברות : נמצאים אחד ליד השני ברחוב Trakt W?gierski‏,

ביה"ק נמצא מחוץ לעיר: בנסיעה מהעיר דיקלע לכיוון סלובקיה, כ200 מטר מחוץ לעיר,

בשנת ת"מ חיו בעיר 20 משפחות יהודיות, בשנת תק"כ התקיימה בעיר קהילה מסודרת עם ביהכ"נ בנוי מאבן (הישן מעץ נשרף ), הרב בעיר בתקופה זו היה הרב חיים שטראוס, והקהילה מנתה 550 יהודים, במשך הזמן גדלה הקהילה עד שבשנת תר"מ הגיע מספר היהודים ל-3000 נפש 85% מכלל התושבים, טרום השואה ירד מספרם ל-2000 יהודים.


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע