Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
דובענקא

דובענקא

ביה"ק: בתקופת השואה הרבה יהודים נרצחו בשטח ביה"ק שנחרב במהלך השואה. קומפלקס מגורים נבנה על חלק משטח ביה"ק, בשנת תשס"ה גודר ביה"ק, בשנת תשס"ט נבנה מחדש הקבר של ה"אור החכמה" ע"י "אגודת אהלי צדיקים" בהשתדלות משפחת קליין מירושלים.

צדיקים הטמונים בביה"ק:

רבי אורי פייבל מדובינקה ב"ר אהרן זיע"א, בעמח"ס "אור החכמה", נפטר כ"ב תמוז תקס"ו, יש מצבה.

 

 

דרכי הגעה: העיר ממוקמת על גבול אוקראינה ( קרוב לעיר לודמיר), כשעתיים נסיעה מזרחית מלובלין, וכ40- דקות מחלם.

כתובת ביה"ק: Piaski

בשנת שנ"ג מעל 400 שנה, קיבלו יהודים אישור ממשלתי להתיישב בעיר, בשנת ש"צ חיו בעיר יותר מ-200 יהודים שהיוו 20% מכלל תושביה, בשנת תק"ל חיו בעיר יותר מ-2500 יהודים 75% מכלל תושביה. עקב המצב הכלכלי הקשה בעיר הרבה יהודים היגרו מהעיר עד שבשנת תר"פ חיו בה רק 1200 יהודים.


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע