Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
דדושיצה

דדושיצה

דדושיצה, עיירה ציורית למרגלות ערי הקרפטים שבאוקראינה, השוכנת בסמיכות לעיר סטרי (Stryj) מצפון ולעיירה בולכוב (Bolekhiv) מדרום, כמו בעיירות רבות באוקראינה התקיימה קהילה יהודית עתיקה שנכחדה בימי השואה.

לפני מס' שנים נסעו בני משפחת רוט יוצאי העיירה למסע שורשים באוקראינה, בהגיעם לעיירה החלו לברר על מיקום בית הקברות וקבר האחים בו טמונים בני משפחתם, לאחר חיפוש הגיעו יוצאי העיירה למקום בו עמד בית הקברות.

במקום נותרו שרידים מועטים לעובדה שכאן טמונים מאות יהודי העיירה, בין השיחים והצמחייה העבותה נגלו לעיניהם שברי מצבות פזורות דבר שהוכיח את אמיתות המיקום, כמו כן בשטח בית הקברות בימי השואה ריכזו הגרמנים את יהודי העיירה בשטח בית הקברות והוציאו אותם להורג במקום.

במסע השתתפו בני משפחות כהן, בונוביצקי, שגיא והדי, כולם נצר למשפחת רוט מיוצאי העיירה, כששבו ארצה מהמסע, מראה בית הקברות וקבר האחים העזוב והנטוש לא נתן להם מנוח, בעקבות כך פנו נציגי המשפחה ליו"ר אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות' הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א בבקשה להציל את בית הקברות, הרב ישראל מאיר גבאי אישר להם את עובדת קיום בית הקברות במקום והחל במאמצים לקבלת רשיון לגידור השטח.

עם קבלת הרשיון ובעזרת התגייסות רחבה של צאצאי משפחת רוט יוצאי העיירה ותורם נוסף החפץ בעילום שמו החלו עבודות חישוף פני השטח והקמת מצבות לציון בית הקברות וקבר האחים, כשבאגודה מציינים בסיפוק עוד בית קברות יהודי שניצל.

דדושיצה, עיירה ציורית למרגלות ערי הקרפטים שבאוקראינה, השוכנת בסמיכות לעיר סטרי (Stryj) מצפון ולעיירה בולכוב (Bolekhiv) מדרום, כמו בעיירות רבות באוקראינה התקיימה קהילה יהודית עתיקה שנכחדה בימי השואה.


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע