Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
גרודנו – גרודנא

גרודנו – גרודנא

 
צדיקים הטמונים בו :
בה"ק א :
רבי אשר וולקוושק
רבי  בינימין ב"ר אהרון ברוידא
רבי  זכריה מנדל ב"ר אריה לייב
רבי חיים ב"ר בינימין
רבי יהונתן ב"ר יוסף מראזיני
רבי יחיאל מיכאל מרגליות מהורדונא תלמיד הבעש"ט
רבי מאיר יצחק ב"ר חיים שקמינקר
רבי מנחם נחום ב"ר יחיאל הלוי
רבי משה ב"ר אהרון לונטשיץ
רבי יחיאל קאולה כא' תשרי תק"ב
רבי יחיאל מירל ב"ר שמואל שמאלקה מרגליות תלמיד הבעש"ט

בה"ק ב'

ר' נתן שפירא בעל מאה שערים סבא של מגלה עמוקות  
הבהכנ"ס זה הישיבה של ר' שמעון שקופ

 

בה"ק ג'
רבי  נח דיסקין אח של מהריל דיסקין
רבי נתן נטע ב"ר שמשון שפירא –
רבי צבי הירש ב"ר תנחום –
רבי שמחה ב"ר נחמן הכהן רפפורט –
רבי תנחום ב"ר אליעזר –
רבי נחום קבור ליד המו"ץ ר' אליעזר והדיין רבי צבי הירש ווייל
 
כתובת בית הקברות : (3)
1.  UL. PAPOCICHE  NOVEMOST   – מול מלון בלרוסיה מגרש ספורט
2. UL. BALSHAYE PRAISKE      – בסמוך לבית הכנסת יש חניון קטן
3. UL. GROKOVA ISTADION    

ב-13 בפברואר (ח' באדר ה'תש"ג, שבת פרשת תרומה) נשלחו 5,000 יהודים לטרבלינקה. הם נלקחו מבתי הכנסת ובתיהם נבזזו. כדי להפחידם ירו הנאצים באופן אקראי לתוך בתי הכנסת, פוגעים במנורות, בשעון ובמתפללים. לקראת אמצע מרץ 1943 הוצאו אחרוני היהודים ה"שימושיים" לביאליסטוק, והגטו הוכרז "יודנריין". משלוחים אלו סומנו כ-RSHA, והרציחות תועדו בידי הגרמנים. את התיעוד ועדות לרצח זה של יהודי גרודנו, סקולקה, וולקוביסק ופרוזחני, ניתן לראות במוזיאון אושוויץ

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע