Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
גלוגוב

גלוגוב

צדיקים הטמונים בו:

רבי מנחם מענדל רובין ב"ר אשר ישעיה מרופשיץ זיע"א, (א' אלול ה'תרל"ג), אין מצבה.

רבי מאיר רובין ב"ר מנחם מענדל זיע"א, (ד' חשוון ה'תק"צ), אין מצבה.

רבי יעקב יוסף רובין ב"ר מנחם מענדל זיע"א, (כ"ד אב ה'תרל"ג), אין מצבה.

כתובת בית הקברות: Sienkiewicza 10 

ביוני 1942 גורשו יהודי גלוגוב לעיר ז'שוב. בשעת האקציה נורו למוות במקום כמה עשרות אנשים, לרוב זקנים ונכים. מבין המגורשים לז'שוב, הוחזרו כעבור כמה ימים לגלוגוב כמה גברים לשם פירוק הבתים ברובע היהודי לשעבר, ואיסוף הרכוש היהודי העזוב בשביל הגרמנים. רוב יהודי גלוגוב, שרוכזו בז'שוב יחד עם יהודים ממקומות אחרים של האזור, שולחו ביולי 1942 למחנה-ההשמדה בבלז'ץ.


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע