Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ברעם

בשנת 1961, מחוץ לכפר וצפונית לו, נמצאה מערת כוכים עם דלת אבן וקברים חצובים בסלע. המקום שתואר ע"י מר תפילינסקי נמצא 150 מטר צפונית מזרחית לבית הכנסת שבתוך הכפר, בחצר הבית הקיצוני של הכפר, 50 מטר צפונית לעץ שקד שלידו 8 על 6 מטר שטח עם סלעים ואבנים גדולות. על סלע המערה רשום 106/א/ב לצורך העמדת עמוד חשמל ע"ג הסלע.
ויקטור גרן מציין כי בעת ביקורו בברעם מצפון לכפר באזור בית הכנסת 'הקטן' [המכונה עובדיה הנביא] ראה מערת קבורה עם 6 כוכים, וכן קבר שהוסב לבור מים.
 
צדיקים הטמונים בו:

 

אסתר המלכה
עובדיה הנביא
מר זוטרא
רבי פנחס בן יאיר אבי נחמן קטופא
נחמן קטופא
רבי שמעון בן חולדא

קבר אסתר המלכה:
לבאים ממירון ומגוש חלב. ממשיכים צפונה בכביש 89 המתפתל ומגיע עד צומת חירם, שם פונים ימינה לכביש 899. לאחר כ-2,050 מטר פונה הכביש ימינה לכיוון עלמה/ריחניה/יראון. ממשיכים בכביש השמאלי [מספרו 8967] עוד כ-200 מטר עד כביש גישה [ימינה] לבית הכנסת העתיק של ברעם [גן לאומי]. ממול הפניה, משמאל לכביש מבנה ישן הבנוי על מערה – חפירה, שם קבורת אסתר המלכה, ובסמוך ציונו של מר זוטרא.
לבאים מקדש שבצפון, משיכים בכביש 899 מערבה-דרומה עד להתחברות עם כביש 8967 ומשם ממשיכים עד לברעם.

מר זוטרא:
בסמוך לאסתר המלכה, בור רחב, עליו נבנה מבנה ישן, הרוס ברובו.

נחמן קטופא ואביו:
בסמוך ומאחורי קבר אסתר המלכה, אחרי הגדר, 2 כוכין כמין אמבטיות – קבריהם של ר' נחמן קטופא ואביו ר' פנחס. דרך גישה קלה – ממשיכים בכביש צפונה, מעט אחרי קבר אסתר המלכה יש דרך שמאלה [דרך צבאית]. נכנסים בה ולאחר כמה מטרים יש שביל עפר שמאלה לתוך החורשה. נכנסים בו, עוברים את שער הבקר ופונים שמאלה לכיוון הציון.

עובדיה הנביא:
ממשיכים עם הכביש [צפונה], מקיפים את הכפר העתיק. לאחר כ-600 מטר לפני ובסמוך לבית הקברות הנוצרי – מארוני שמימין לכביש נכנסים ימינה בדרך העפר. לאחר כ-120 מטר, יש דרך עתיקה שמאלה [צפונה. שמאלה זו הדרך המגיעה לקצה הצפוני של הכפר העתיק]. הולכים בדרך כ-70 מטר עד שמגיעים למערה המכוסה מעט – הציון.
משמאל לציון גדר התוחמת את שטח בורות המים, ומימין לציון בור מים עם שוקת לידו, ובסמוך לו עוד בור, אלו המערות שהוזכרו ע"י עולי הרגל בהם החביא עובדיה את הנביאים.
מעבר לשטח המתוחם [מערבה], בינו לכביש, נמצאים שרידי חורבות של בית כנסת עתיק המיוחס לעובדיה הנביא.

האזכור הקדום ביותר של ישוב בשם 'כפר ברעם' הוא ברשימת כנסיות אליהו, כתב יד פרמא, המיוחס לתקופת הגאונים טרם הכיבוש הצלבני בארץ ישראל, שם מוזכר: "כנסת רבן יוחנן בן זכאי בכפר ברעים". הכפר מוזכר גם בספר 'נבואת הילד הנביא נחמן בן החסיד הקדוש ר' פנחס מכפר ברעם'


הצג את קברי צדיקים בגליל במפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע