Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ברדיטשוב

ברדיטשוב

צדיקים הטמונים בו :

רבי יוסף הלפרין רב בברדיטשוב לפני רבי לוי יצחק בבה"ק העתיק
רבי אליעזר ליבר הגדול אשכנזי המגיד מברדיטשוב נפטר: כ"ח תשרי תקל"ח
רבי אברהם יהושע העשיל מברדיטשוב חתן רבי שמואל מקמינקא, נפטר: כ"ה שבט תרס"ט 
רבי אהרן טעסליר
רבי אשר סופר רב בברדיטשוב
רבי בנימין פארבער
רבי ברוך ברדיטשובער
רבי דוב בעריש בנו של ר' לוי יצחק מברדיטשוב, נפטר: תקפ"ד
רבי דוד אורטינבר רב העיר, מחבר ספר תהלה לדוד, נפטר: שנת תר"ע
רבי ישראל מפיקוב מח"ס תולדות לוי יצחק, בנו של ר' לוי יצחק מברדיטשוב, נפטר: כ"ג אלול תקע"ח
רבי לוי יצחק דרברימדיקר מברדיטשוב מח"ס קדושת לוי, נפטר: כ"ה תשרי תק"ע
רבי ליבוש רוקח אחיו של השר שלום מבעלזא,
רבי מאיר בנו של ר' לוי יצחק מברדיטשוב, נפטר: כ"ט תשרי תקס"ו
רבי משה תלמיד הבעש"ט, קבור ליד רבי לוי יצחק רבי משה ברדיטשובר חותנו של רבי ישראל מרוז'ין
רבי משה הלוי אפרתי מברדיטשוב בן רבי אליעזר הלוי אפרתי 
רבי משה מרדכי טווערסקי ממקרוב בן רבי יעקב יצחק ממקרוב, נפטר: כ' טבת תר"פ
רבי משלם נתן מרגליות בן רבי שמואל אב"ד זלושטשיק, תלמיד רבי לוי יצחק מברדיטשוב
רבי צבי אריה טווערסקי ממקרוב בן רבי משה מרדכי מממקרוב נפטר כ"א אייר תרח"צ
כלתו של ר' ישראל מפיקוב קבורה ליד האהל

LENINE PARK   |  TSHEVCHENKO 18

ברדיצ'ב היא העיר הגדולה במחוז ז'יטומיר שבאוקראינה, הממוקמת כ-40 ק"מ דרומית לז'יטומיר. היא נוסדה בשנת 1455, ובה כ-86,200 תושבים נכון ל-2003.


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע