Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
בעלקי | Bilky

בעלקי | Bilky

קשה להעריך מתי בדיוק החלו להפעיל את בית החיים במקום אבל מהרשום על המציבות ניתן להעריך שאת הפעלת בית החיים החלו בשנת ה' אלפים ת"ר לערך וייתכן שאף בזמן מוקדם יותר. בבית הקברות ישנם מציבות רבות אשר עיתות הזמן ניכרת בהם עשרות מציבות עקורות ועזובה רבה.

בעלקי הינה עיירה קטנה הממוקמת 40 מייל צפונית למונקטש, העיירה כ"כ קטנה כך שברוב המפות הנמכרות היום בחנויות לא נמצא את שמה על המפה.

מעט מאד ידוע לנו על חייה היהודיים של העיירה בעלקי, אך מתוך המעט שבידינו ניתן להבין, שלא תמיד הייתה העיירה קטנה כ"כ ובעבר התקיימו במקום חיי קהילה יהודיים תוססים ומלאי פעילות, ורבנים ידועי שם נולדו ופרחו בתוכה. בעיירה היו כמה בתי כנסת, תלמודי תורה, עזר ליולדות, בית התבשיל וכו′, כיאה לחיי קהילה מסודרים בעיירות גלציה ומרמרוש.

בשנות הזעם, עת בא הצורר הנאצי לעיירה, נכחדה הקהילה ומתי המעט שנצלו מן התופת הצליחו להקימה מחדש, אך ימי הזוהר של הקהילה המפוראת תחת ידה הקשה של השלטון הקומוניסטי לא שוקמה מאז. ובכל אופן עד לפני כארבעים שנה עדיין התקיים במקום בית הכנסת ומניינים קבועים על אף השלטון הסובייטי העריץ, דבר שלא היה רגיל בעיירות הסביבה.

קשה להעריך מתי בדיוק החלו להפעיל את בית החיים במקום אבל מהרשום על המציבות ניתן להעריך שאת הפעלת בית החיים החלו בשנת ה. אלפים ת"ר לערך וייתכן שאף בזמן מוקדם יותר.

המעניין הוא שישנם מציבות בבית החיים משנות התש"ל הכתובים בלשון הקודש ובאותיות עיבריות בלבד, ללא לועזית, דבר המלמד על שמירת הזהות היהודית העצומה שכמעט לא נמצא כמותה בעיירות אשר תחת השלטון הסובייטי העריץ רודף הדת והיהדות.

קבורים בין היתר:
רבי חיים אריה כהנא שו״ב דק״ק בעלקי
רבי אברהם ליפשיטץ דומ׳׳ץ ושו״ב דק׳׳ק בעלקי
רבי דוד הלוי קליין אב״ד דק״ק בריד ובעלקי
רבי אלימלך מבילקא
ועוד רבים מאחינו בית ישראל.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע