Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

בניאס

בית קברות גדול מקיף את העיר מכל צידיה, ובמיוחד מצפון וממערב לה. מצפון למצוק המערה בואדי חשיבה, וכן ברמת בניאס באזור קיבוץ שניר, נחשפו בחפירות הצלה אחדות קברי ארגז מלבניים שנחצבו לעומק שני מטרים בסלע וכוסו בפלטות אבן ארוכות. אלה כנראה קברי נוכרים תושבי העיר בתקופה הרומית[1]. נראה שבית הקברות היהודי השתרע במורדות המערביים של רמת בניאס[2], שם קיימות מערות קבורה עם כוכים, אך מכיוון שאלה לא נחפרו אין עדיין הוכחות ארכיאולוגיות שאכן מדובר במערות קבורה יהודיות. גם ליד אל-חאדר [ראה להלן] נמצאו שרידי קברי ארגז.
יש לציין שפריטי אבן מפוארים נתגלו גם במקומות אחרים באיזור, כמו בשלוחת קיבוץ שניר ובאזור תל עזזיאת. אפשר שגם אלה מקורן במבני קבורה מפוארים של תושבי העיר הרומית הגדולה בניאס ופרבריה, שטרם נחשפו.

 


[1] לדיווחים על קברים שנחפרו מסביב לבניאס, ראה: חדשות ארכיאולוגיות קד [תשנ"ו – 1995, עמ' 6-7, חפירת משה הרטל]; חדשות ארכיאולוגיות 116 [תשס"ד – 2004, עמ' 1-3, חפירת יוסי סטפנסקי]. מלבד חפירות אלה, נראו ואובחנו קברים נוספים בשטח במהלך פעולות פיקוח של רשות העתיקות, אך לא נחפרו.
[2] לאורך המדרון כלפי עמק החולה, במדרון המערבי של השלוחה שעליה בנוי היום קיבוץ שניר.

צדיקים הטמונים בו:
עידו הנביא (ואשתו)
שבואל בן גרשום
רב אשי
בני אביי
רב פפא
בני רב פפא
 

קבר עידו הנביא ואישתו :
בצומת הכבישים 90 עם 99 פונים ימינה [מזרחה] לכיוון מעין ברוך/שניר. נוסעים כ-5.6 ק"מ עד לכביש 918. ליד השלט 'אסון המסוקים/גדות/חורשת טל' פונים ימינה [דרומה] וממשיכים עוד כ-1.4 ק"מ. לאחר מכן יש משמאל לכביש דרך אספלט [ליד שתי אנטנות גבוהות], נוסעים בו כ-1.7 ק"מ עד להצטלבות ימינה ושמאלה. פונים שמאלה ומגיעים לחניון של הציון
 

קבר שבואל בן גרשום:
חוזרים לכביש 99 וממשיכים צפונה להצטלבות הנ"ל. פונים ימינה מזרחה. בצומת שיאון פונים ימינה (להמשכו של כביש 99). לאחר כ-2.4 ק"מ מגיעים למגרשי החניה של מעיינות הבניאס. לא פונים שמאלה וממשיכים עוד כ-100 מטר לכיוון העליה, שם פונים שמאלה דרך שער לכביש צר ומגיעים לאחר כ-100 מטר למבנה עם כיפה שמתוכו צומח עץ, שם קבר שבואל בן גרשום.

קבר רב אשי:
חוזרים לכיוון צומת שיאון. לאחר כ-100 מטר מחניון הבניאס, יש פניה ימינה [יש  שילוט אל חאד'ר]. פונים ימינה. לאחר כ-200 מטר ליד גדר המערכת פונים שוב ימינה וממשיכים כ-200 מטר עד לחניה. עולים במדרגות כ-50 מטר עד לציון.

 

במאות י"א-י"ב לסה"נ היו בבניאס לפחות שתי קהילות יהודיות


הצג את קברי צדיקים בגליל במפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע