Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ביאליסטוק

ביאליסטוק

מסמכים מתעדים את ההתישבות היהודית עוד משנת תכ"א, בשנותיו הראשונות של הישוב  היהודי, השתייך לקהילה בטיקוצין, עד שנת תק"ו אז הוקמה קהילה נפרדת בביאלסטוק, עם 750 חברי קהילה, בשנת תר"ס נמנו אנשי הקהילה ביותר מ-1800 איש שהיוו 45% מכלל התושבים. במשך השנים גדל מספר היהודים באופן משמועתי עקב הפונטציאל המסחרי הטמון בעיר , עד שבשנת תרי"ח חיו בעיר יותר מעשרת אלפים יהודים, כ70% מכלל תושבי העיר ובשנת תרנ"ח נמנו בלמעלה מארבעים אלף יהודים. אחרי מלחמת העולם הראשונה חלה ירידה משמעותית במספר   היהודים בה, עקב היחלשות המסחר בעיר. לפני השואה חיו בעיר כ-25 אלף יהודים.
 

ביה"ק: ברחוב Wschodnia 37 נבנה בשנת תרנ"א. אחרי שסגרו את ביה"ק השני ברחוב Kalinowskiego, ביה"ק זה היחיד שנותר בו זכר אחרי השואה, קיימות בו כ-6000 מצבות, נחשב לאחד מבתי הקברות  הגדולים בפולין.

 

צדיקים הטמונים בו:

רבי רפאל יום טוב ליפמן ב"ר ישראל היילפרין זיע"א, בעמח"ס עונג יו"ט. מלפנים רב בראז'אני, ולאחר מכן במינסק, נפטר ו' שבט תרל"ט.

רבי חיים נפתלי הירץ ב"ר רפאל יום טוב ליפמן היילפרין זיע"א, נפטר בשנת תרע"ט, יש אוהל.

רבי חנוך זונדל ב"ר יוסף זיע"א.

רבי נחומק'ה מקאברין זיע"א נפטר א' אב תרע"ח.

רבי מאיר שלום שדרוביצקי זיע"א חתן רבי נחומקה, נפטר כ"ב חשון ת"ש.

העיר ממוקמת כשעתיים וחצי נסיעה צפונית מזרחית מורשה, כשעה נסיעה מזרחית מטיקוצין, וכשעה נסיעה מערבית מגבול בלארוס.

כתובת ביה"ק 1: Wschodnia 37

כתובת ביה"ק 2:Konstantego Kalinowskiego 1 בתוך פארק ענק, מצבה אחד נותרה.

כתובת ביה"ק 3:?abia 5  – ביה"ק מתקופת הגטו.

 

מסמכים מתעדים את ההתישבות היהודית עוד משנת תכ"א, בשנותיו הראשונות של הישוב היהודי, השתייך לקהילה בטיקוצין, עד שנת תק"ו אז הוקמה קהילה נפרדת בביאלסטוק, עם 750 חברי קהילה


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע