Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
בוכניא

בוכניא

בית הקברות נבנה בשנת תרל"ג, כיום הוא מגודר בגדר ברזל, הכניסה מלמעלה בצד שמאל פרטים אפשר למצוא על השלט בדלת הכניסה.
כ700- מצבות קיימים כיום בביה"ק.

 

צדיקים הטמונים בו:

ר אשר מאיר ב"ר יוסף זאב הלברשטאם זיע"א (ד′ אדר ה'תרצ"ב), יש מצבה.

 

 

כתובת ביה"ק: Krz?czków 10

התיישבות היהודים החלה כבר לפני 500 שנים בשנת ר"ס, היהודים גרו ברובע היהודי. בשנת שמ"ג גורשו היהודים מהעיר, 250 שנה אחרי, בשנת תקע"ז ממלכת אוסטריה ביטלו את גזירת הגירוש, והיהודים חזרו להעיר, עד שבשנת תרצ"א גרו יותר מ-2500 יהודים בעיר, שהיוו 22% מכלל האוכלוסייה.


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע