Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

באבוב

הקהילה היהודית בבאבוב החלה להתפתח משנת תקי"ז, בשנת תרנ"ד האדמו"ר הראשון מבאבוב ר' שלמה הלברשטאם, הגיע לעיר, והקים את חצר באבוב, יהודים מרחבי מזרח אירופה, הגיעו להסתופף בצילו, הוא היה אהוב לא רק בקרב היהודים אלא על כל תושבי העיר, וכשנפטר, בנו ר' בן ציון מילא את מקומו. חשוב לציין שעם פרוץ השואה הגיעו הרבה פליטים יהודים לעיר, עד אז מספר היהודים היה 750 איש, ובשנת תש"ב הגיע מספרם יחד עם הפליטים לכמעט 1500 איש. בעת הזאת פעל בעיר מטבח ציבורי שסיפק אוכל בשרי כמה פעמים בשבוע.

 

צדיקים הטמונים בו:
ר' שלמה ב"ר מאיר נתן הלברשטאם זיע"א (א' תמוז ה'תרס"ה), יש אוהל ומצבה.
ר' חיים יעקב ב"ר משה יוסף מבאבוב טייטלבוים (מלימנוב) זיע"א (כ"א חשון ה'תרצ"ד), יש אוהל ומצבה.

מרת שרה אמו של ר' צבי הירש מליסקא, יש מצבה,
העתק משלט בתוך ביה"ק:" הרבנית הצדיקת המפורסמת מרת שרה ע"ה, אמו של ר' צבי הירש מליסקא זי"ע, שהיתה בן בית בביתו של הגה"ק בעל ישמח משה זי"ע, ונקראה בפי כל "שרה די בעקערין" , ילידי "איהעל" מספרים, שבכל ער"ח הי' הולכין על ציונה להתפלל, ובכל פעם מצאו אנשים על ציונה". ובספר "דרכי הישר והטוב" שנדפס בשנת עת"ר, כתוב וזה לשונו "וגם בעיתים האלו הולכים על מקום מנוחתה להתפלל בעד הצריך לישועה".

העיר ממוקמת כחצי שעה נסיעה צפונית מזרחית לצאנז, וכשעתיים נסיעה מזרחית לקראקא.

דרכי הגעה:

 1)בנסיעה מרחוב  Grunwaldzka (ביהכ"נ) לכיוון wilczyska (לכיוון דרום, שם הכביש מתחלף לW?gierska-), אחרי 500 מטר (מביהכ"נ) פונים שמאלה לרחוב ?wi?tego Wawrzy?ca, ואחרי 500 מטר פונים שמאלה לרחוב Kr?ta, ומיד אח"כ פונים שמאלה. ביה"ק נמצא על ההר בצד שמאל.

2) או אפשר להמשיך על כביש W?gierska, ולפנות שמאלה אחרי 1.5 ק"מ לרחוב Górzysta, בסוף הכביש על ההר בצד שמאל נמצא הביה"ק.

(ביה"ק נמצא בעיירה קטנה בשם Pulonki לא מופיע במפה. על ההר שפונה לכביש הראשי)

מפתח לביה"ק:  נמצא אצל מר. סטאניסלאוו +48(0)183515103 או +48698793825

הקהילה היהודית בבאבוב החלה להתפתח משנת תקי"ז, בשנת תרנ"ד האדמו"ר הראשון מבאבוב ר' שלמה הלברשטאם, הגיע לעיר, והקים את חצר באבוב, יהודים מרחבי מזרח אירופה, הגיעו להסתופף בצילו, הוא היה אהוב לא רק בקרב היהודים אלא על כל תושבי העיר


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע