Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
"אמשינוב" (מושצ'ונוב)

"אמשינוב" (מושצ'ונוב)

בית הקברות נוסד בשנת תקנ"ה, ונחרב בתקופת השואה.
כיום נותרו כ-200 מצבות, האוהל של האדמו"ר מאמשינוב נבנה מחדש, המצבה המקורית לא נשארה. גדר נבנתה סביב לביה"ק.

 

צדיקים הטמונים בו:

ר' יעקב דוד (האדמו"ר מאמשינוב) קאליש זיע"א (ד' כסליו ה'תרל"ח), יש אוהל ומצבה.

ר' אהרן הכהן מנדרזשין זיע"א (ב' אלול ה'תרל"ג),יש אוהל ומצבה.

כתובת ביה"ק:  Ksi?cia Józefa Poniatowskiego 2

מפתח לביה"ק: ניתן להשיג אצל משפחה הגרה סמוך לביה"ק.

 

הקהילה היהודית בעיר נוסדה בשנת תקנ"ה, אז בנו בית כנסת שנשרף בשנת תקס"א, ונבנה מחדש רק בשנת תרכ"ג, ובשריפה שפרצה באותו זמן הוא נשרף בשלישית. בשנת תרס"א נוסדה בעיר חסידות אמשינוב עם האדמו"ר ר' יעקב דוד מקאליש, לפני תקופת השואה גרו בעיר יותר מאלפיים יהודים.


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע