Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
אלכסנדר (אלכסנדרוב לודז'סקי)

אלכסנדר (אלכסנדרוב לודז'סקי)

בית הקברות נבנה בשנת תק"פ, ונחרב בתקופת השואה.
כיום חודש האוהל של אדמור"י בית אלכסנדר, וערימת מצבות עומדת במקום.

 

צדיקים הטמונים בו:
ר′ חנוך העניך הכהן מאלכסנדר ב"ר פנחס הכהן לוין זיע"א (י"ח אדר-ב′ ה′תר"ל)

ר′ יחיאל מאלכסנדר ב"ר שרגא פייבל זיע"א (י"ד שבט ה′תרנ"ד)

ר′ ירחמיאל ישראל יצחק מאלכסנדר ב"ר יחיאל זיע"א (כ"ט טבת ה′תר"ע)

ר′ שמואל צבי דצינגר ב"ר יחיאל זיע"א (כ"ט תשרי  ה'תרפ"ד)

ר′ בצלאל יאיר דנציגר ב"ר יחיאל זיע"א (כ"ה אדר ה'תרצ"ד)

 

העיר ממוקמת כשעה וחצי נסיעה מערבית לוורשה, כ-20 דקות נסיעה מאזור הקהילה היהודית בלודז'.

כתובת ביה"ק: Górna 20

התיישבות יהודים החלה בשנות תק"פ. בשנת תרכ"ז הגיע לעיר ר' חנוך העניך הכהן לוין מאלכסנדר, מתלמידי פשיסחא וקוצק, וייסד בעיר את חסידות אלכסנדר. בשנת תר"מ חיו בעיר קרוב לאלפיים יהודים כ30% מתושבי העיר. לפני השואה חיו בעיר יותר מ-3,000 יהודים.


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע