Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
איספהאן

איספהאן

 

באיספהאן ישנם כיום כאלף יהודים המתגוררים באזור שנקרא ′הרובע היהודי′, בית הקברות היהודי חלקו שמור ומשופץ וחלקו מחולל עד כדי כך שלא ניתן לזהות בו בכלל את הקברים.
 
הרבה אוהלים שונים מסוגים שונים ישנם ברחבת בית הקברות מעל קבריהם של הצדיקים שככל הנראה נקברו שם. ככלל, על מצבותיהם של הצדיקים הקבורים ברחבי איראן מופיעות שוב ושוב המילים: "צדיקים במיתתן קרויין חיים".
 

ליד הרובע ישנה מערת קבורה שם קבורים צדיקים בשם רבי יעקב ורבי אהרן, המערה נמצאת בסמוך לבית כנסת שקרוי על שמו של הצדיק רבי יעקב, שעד כה לא ידועים לנו פרטים אודותיו. אך יש לציין כי המקום נשמר בצורה יפה וטובה, המערה כולה מכוסה בחרסינות יפות ובציורים של מנורות עם שבעה קנים גם על הקירות וגם על התקרה.

שמה המקורי של העיר איספהאן על פי המסורת היה "יהודייה", ע"פ המקרא היא הוקמה על היהודים שגלו אליה,
באיספאהן ישנו בית קברות יהודי שחלקו שמור ומשופץ וחלקו מחולל עד כדי כך שלא ניתן לזהות בו בכלל את הקברים. הרבה אוהלים שונים מסוגים שונים ישנם ברחבת בית הקברות מעל קבריהם של הצדיקים שככל הנראה נקברו שם. ככלל, על מצבותיהם של הצדיקים הקבורים ברחבי איראן מופיעות שוב ושוב המילים: "צדיקים במיתתן קרויין חיים".


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע