Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
איסטנבול

איסטנבול

מידע על יהדות איסטנבול ניתן למצוא כאן 

בתקופה האחרונה סיימה האגודה כמה שיפוצים ברחבי טורקיה
בהם בקבר בעל 'מחנה אפרים' זיע"א (מצורפות תמונות)
 

 צדיקים הטמונים שם: – 
 
רבי נפתלי ב"ר יצחק כץ בעל סמיכת חכמים זיע"א
בעל משנה למלך ר' יהודה רוזאניס זיע"א
הרא"ם ר' אליהו מזרחי פירוש על רש"י זיע"א 
ר' אברהם ב"ר אליהו ברודי
זיע"א
ר' אברהם ב"ר ניסים חיון זיע"א
ר' אברהם ב"ר ראובן זיע"א
ר' אברהם ב"ר רוזאנים זיע"א
ר' אברהם ב"ר שלמה אליגרי זיע"א 
ר' יוסף חיון 
זיע"א
ר' אהרון צורוגון זיע"א
ר' יצחק בעל דברי אמת זיע"א
ר' אליהו אבן חיים זיע"א
ר' אליהו ב"ר יעקב אלפנדארי זיע"א
ר' אליהו ב"ר משה קפובאי זיע"א 
ר' אליהו גלמודי
זיע"א
ר' אליהו לקו זיע"א
ר' אליהו פילוסוף זיע"א
קבר איוב במסגד גדול מר' מאיר עראמה זיע"א
ר' אליעזר ב"ר ניסים אבן שאנגי זיע"א 
ר' אלקנה ב"ר יוסף הלוי 
זיע"א
ר' איסתרוק ב"ר דוד איבן שאנגו  זיע"א
ר' בנימין ב"ר אברהם מוטאל זיע"א 
ר' ברוך ב"ר חיים 
זיע"א
ר' גבריאל ב"ר אליהו – זיע"א
ר' גדליה ב"ר תשאבן יחיא זיע"א
ר' דוד איבן שאנגו זיע"א
ר' חיים אביגדור זיע"א 
רבי חיים ב"ר יצחק רפאל אלפאנדרי 
זיע"א
ר' חוניא איבן יקר זיע"א
ילקוט מעם לועז זיע"א
ר' יהודה ב"ר יוסף בולאט זיע"א
ר' יהודה רפאל קימחי זיע"א
ר' יום טוב אלנקוה בעל יו"ט זיע"א
ר' יונה בן ריי זיע"א
ר' יוסף מקושטא זיע"א
ר' יוסף קצבי זיע"א
ר' יעקב ב"ר אברהם בבנו זיע"א
ר' יעקב ב"ר ישכר אבולעפיה זיע"א 
ר' יעקב בן נחמיאס 
זיע"א 
ר' יעקב המון
זיע"א
ר' יצחק אלנקוה זיע"א
ר' יצחק ב"ר דוד זיע"א
ר' יצחק ב"ר עקיבא הכהן זיע"א
ר' יצחק ב"ר שלמה האיזובי זיע"א 
ר' יצחק מוסא
זיע"א
ר' ישראל ב"ר אליעזר בנבנישתי זיע"א 
ר' מאיר בן טאנגו
זיע"א
ר' מנחם ב"ר משה האגוזי זיע"א
ר' מנחם ב"ר שמואל קאבולו זיע"א
ר' משה ב"ר ברוך אלמושנינו זיע"א
ר' משה ב"ר ניסים בנבנישתי  זיע"א
ר' משה הכהן בעל כהונת עולם זיע"א
ר' משה פריסקי  זיע"א
ר' ניסים שאנגו ב"ר אפרים הרופא זיע"א
ר' עזרא מלכי זיע"א
ר' פרץ ב"ר יהודה  זיע"א
ר' שלמה ב"ר אברהם קמונדו גיליבי זיע"א 
ר' שלמה ב"ר יעקב וויל  
זיע"א
ר' שלמה חטים  זיע"א
ר' שם טוב בן צרויה – זיע"א
ר' חם ב"ר דוד אבן יחיא הרופא –זיע"א
רבי אפרים נבון בעל מחנה אפרים זיע"א 
ר' יצחק דוד בכר זיע"א

(אם יש בידכם מידע אודות הצדיקים זיע"א – shlomi@zadikim.com)

ר' נפתלי כץ באורטאקוי, (במפה למעלה)
Gülistan Sk No:17, Mecidiye Mh., 34398 Be?ikta?/?stanbul
 השומר |  BORHAM 426811873-905-013

בית הכנסת באורטאקוי
http://goo.gl/maps/gGFOi

קבר נוסף – 
http://?https://goo.gl/maps/X110b

קוסקוג'וז בית הקברות
Azizbey Sk No:1

Kuzguncuk Mh., Azizbey Sk No:1, 34200 Üsküdar/?stanbul

http://goo.gl/maps/QkcfR 
יעקב זיקי 5322447859-0090, אברהם בטו 5194920-0212 (בעל מחנה אפרים זיע"א)

בית הקברות – קדיק

 

פי הערכות שונות מספר היהודים בסוף המאה ה-17 באיסטנבול היה כ-25 עד 30 אלף, כעשירית מתושבי העיר, ועד סוף המאה ה-18 האוכלוסייה נשארה קבועה יחסית, או שגדלה מעט, עד ל-40 אלף יהודים. המבנה הקהילתי, החלוקה לקהלים, נשאר זהה לזה שהיה קיים במאות הקודמות, אם כי התחזקה המגמה של מעבר לקהלים המאורגנים על בסיס מקום מגורים, ולא על בסיס מוצא. למרות הירידה במעמדה בסוף המאה הקודמת, הקהילה היהודית בעיר שמרה על שגשוג יחסי גם במאה זו, וחבריה עסקו בתחומים שונים, כמו ייצור סחורות, סחר ופיננסים. לקראת סוף המאה, עם היחלשותה של האימפריה העות'מאנית כולה, ופתיחתה להשפעת המעצמות האירופיות, גם נחלש מעמדה הכלכלי והתרבותי של הקהילה באיסטנבול.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע