Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
אילנוב (אולנוב)

אילנוב (אולנוב)

בית הקברות נוסד בשנת תס"א, הביה"ק נשאר עומד על כנו עד היום. כ-200 מצבות נותרו.

 

צדיקים הטמונים בו:
רבי אברהם חריף ב"ר יצחק זיע"א (תקפ"ה), יש מצבה.

רבי חנינא הורוביץ ב"ר נפתלי צבי מרופשיץ זיע"א (ב′ חשון תרל"ז), יש מצבה.
רבי אברהם אלעזר ב"ר משה מרדושיץ זיע"א, (תרמ"ג), יש מצבה.

buli

בעיר אילענעוו חיו יהודים מתחילת ההתיישבות בעיר בשנת ה' שפ"ז, וכבר אז בנו ביכ"נ. הקהילה באילענעוו נוסדה בשנת ה' תק"ט. בשנת ה' תקכ"ה מנתה הקהילה היהודית כאלף יהודים, לפני השואה חיו בעיר כ-2500 יהודים, שהיוו 40% מתושבי העיר. בעיר פעלו מוסדות יהודיים, תלמוד תורה, בית ספר ומקוה.


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע