Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
איזשביצא

איזשביצא

בית הקברות נחרב במהלך השואה ונותרו רק 3 מצבות.
בשנת תשנ"ה הקימו משפחת ליינר מחדש את האוהל והמצבה של הצדיק מאיזשבצא-ראדזין
.

 

צדיקים הטמונים בו: 
ר' מרדכי יוסף ליינר מאיז'ביצה-ראדזין זיע"א (ז' טבת ה'תרי"ד, יש אוהל ומצבה)

העיר ממוקמת כשעה צפונית לליזענסק, וכשעה דרומית ללובלין

כתובת ביה"ק: Ulica Fabryczna

 בנסיעה על כביש   Route 17/E372מPodkrasne לכיווןWólka Or?owska  בצד ימין של הכביש.

מפתחות אצל Józef Rolnik mr. ,גר בקרבת מקום.

48-602-734392

התיישבות היהודים החלה משנת תק"ל. הרב הראשון, הידוע בשם ר' אליעזר נפטר בשנת תקל"ו. בשנת תק"פ חיו בעיר כחמש מאות יהודים. בשנת ת"ר הקים הצדיק ר' מרדכי יוסף ליינר את חסידות איזשביצא – ראדזין, ממשיך דרכו היה בנו ר' יעקב בעמח"ס "בית יעקב". אחרי מלחמת העולם הראשונה היתה בעיר קהילה גדולה מתלמידי פשיסחא. לפני השואה חיו בעיר יותר מ-3000 יהודים, שהיוו 95% מכלל האוכלוסייה בעיר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע