Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
איזמיר

איזמיר

צדיקים הטמונים בו:

רבי חיים פלאג'י – זיע"א 
ר' חיים בנבנישתי כנסת הגדולה ובנו זיע"א
שבט מוסר זיע"א
רבינו יוסף חזן חקרי לב זיע"א
ר' חיים אלגזי בני חיי זיע"א
מוהרי'ש בן עזרה זיע"א
ר' אהרון בן חיים זיע"א
מוהר"ש הלוי זיע"א
משנה למלך זיע"א
ר' חיים אבולעפיא זיע"א
ר' אליקים גטניו זיע"א
מהרי"ט = נתיבות המשפט זיע"א
ר' דוד חזן זיע"א
ר' אליה חזק זיע"א
ר' אליהו רחמים זיע"א
ר' אליעזר אבן עזרא זיע"א
ר' אפרים ארבוט זיע"א
ר' בנימין מלמד זיע"א
ר' ברזילאי ב"ר ברוך יעבץ זיע"א 
ר' דוד ב"ר חיים חזן זיע"א
ר' דוד ב"ר יעקב אמאדו זיע"א
ר' חיים אברהם שאול זיע"א
ר' חיים ב"ר דוד אבולעפיה זיע"א 
ר' חיים ב"ר יוסף חזן זיע"א
ר' חיים יעקב זיע"א
ר' חיים יצחק אלגזי זיע"א
ר' יהודא אשכנזי זיע"א 
ר' יום טוב ב"ר שלמה אלגזי זיע"א 
ר' יוסף ב"ר אליהו חזן זיע"א
ר' יוסף ב"ר שאול אישקפה בעל ראש יוסף זיע"א 
ר' יוסף ב"ר שלמה אלגזי זיע"א
ר' יעקב ב"ר יצחק אלבלי זיע"א
ר' יעקב ב"ר ירמיה אבן נעים זיע"א
ר' יצחק ב"ר שלמה ארדיט זיע"א
ר' יצחק מאיר זיע"א
רבינו יצחק תלמיד שער המלך מחבר ספר "שפת הים" "איי הים"  זיע"א 
ר' ישראל ב"ר חיים בנבנישתי זיע"א
ר' מאיר אלקלי זיע"א
ר' מנחם ב"ר אברהם אלגזי זיע"א
ר' משה ב"ר אברהם אלגזי זיע"א
ר' משה בן אדרת זיע"א
ר' נחום זיע"א
ר' רפאל ב"ר יהודה אשכנזי זיע"א 
ר' שלמה ב"ר אברהם אלגאזי זיע"א
ר' שלמה ב"ר בנימין זיע"א
ר' שלמה ב"ר דוד מולכו בעל שמן המור זיע"א
ר' שלמה הלוי זיע"א
ר' שלמה חכם זיע"א
ר' אליעזר אבולעפיה זיע"א
ר' דוד תביליאו זיע"א

כתובת באיזמיר של הבה"ק:GURCESME CAD NO.107/A GONGEGEM MOSEVI KABRISHOM STREET

הצדיקים היו בבה"ק עתיק הנמצא מבית BACHLIBABA בה"ק איפה שהיו כל הצדיקים לפני 150 שנה באיזמיר, זה היום תחנה מרכזית. (למעלה במפה)

יש עוד בה"ק חדש שמה אין ק"צ יש רבנים אחרונים של איזמיר שם

יש עוד בהכנ"ס העתיק איפה שר' חיים פלאזי התפלל זה נקרא בית הלל.

טלפונים של יהודים שעוזרים:


קסוטה אהרון 902324570175-00, 05337170981-00,
אלי: 64475589-90053,
בקי: 35789971-90053, 24641629-90023

 

הקהילה היהודית בעיר איזמיר, השוכנת בחוף האגאי של טורקיה, הייתה אחת הקהילות הגדולות והמשגשגות באימפריה העות'מאנית.
הקהילה החלה לפרוח במאה ה-17, והיוותה מרכז תורני ותרבותי חשוב של יהדות ספרד, וכן מוקד של פעילות מסחרית ותעשייתית. משיח השקר שבתי צבי היה בן העיר, והיו לו חסידים רבים בקהילה. למן אמצע המאה ה-19 החלה הקהילה להדלדל, כתוצאה מן המתח הגואה עם האוכלוסייה היוונית בעיר, מדעיכתה של האימפריה העות'מאנית, ומנזקי המלחמות עם יוון. עם הקמת מדינת ישראל עלו אליה כ-10,000 מבני איזמיר, ומוסדות רבים של הקהילה נסגרו בשנות החמישים והשישים של המאה ה-20 עקב הצטמצמותה. הקהילה מונה כיום כ-2000 יהודים והיא השנייה בגודלה בטורקיה, בפער ניכר אחרי קהילת איסטנבול.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע