Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
אושפיצין

אושפיצין

ביוגרפיה: הקהילה היהודית באושפיצין החלה להתפתח לפני ארבע מאות שנה בשנת ש"נ, בתקופה ההיא המלך זיקסמן אוגסטוס השני, נתן אישור לכל היהודים בפולין לבחור רב לפי בחירתם ולא ע"פ קביעה ממשלתית. העיר אושפיצין היתה ממוקמת על הציר הראשי של המסחר בין כל המדינות, הגוים צרו עין, והיהודים קיבלו צו מניעה שלא יוכלו לבחור רב בעיר. למרות זאת זה לא עצר את היהודים מלהתיישב באזור מכיון שגויים נאלצו לבסוף לא לאכוף את החוק שהפריע בסופו של דבר למסחר בכל פולין, בכל התקופה עד שנת שפ"ח היו פוגרומים בעיר. בשנת תקס"ה הקים יעקב הברפלד את מפעל הוודקה Fabryka Wódek i Likierów שקיים עד היום. בשנת תרס"א היו בעיר יותר מ-10 בתי כנסת, והקהילה היהודית באזור מנתה מעל 5000 יהודים. לפני השואה היו בעיר יותר מתריתר שטיבלאך של חסידי וויזניץ, צאנז, ראדאמסק, בעלזא, באבוב, קשאנוב, וסאדיגורא. בעיר זו, שימש ברבנות האדמו"ר הראשון מבאבוב ר′ שלמה הלברשטאם. כמו כן שימש בה חתן ה"דברי חיים" ר′ אלעזר רוזנפלד בעלה של פראדיל בת ר′ חיים מצאנז, כמו כן חי בעיר ר′ שלמה חנוך מראדאמסק, והקים בה את ישיבת "כתר תורה", בתחילת השואה יומיים אחרי שהגרמנים נכנסו לעיר, החריבו את ביהכ"נ. היהודים הועברו למחנות שונים כקשאנוב, בדז′ין, סוסנוביץ.

בית הקברות נבנה בערך לפני כ-300 שנה. חלק ניכר ממנו נחרב במהלך השואה.
לאחר המלחמה, בעיקר בשנות תש"ל החריבו המקומיים חלק גדול נוסף מביה"ק. כ-1000 מצבות נותרו, הבולט מביניהם,אוהל משפחת שארף
.

 

צדיקים הטמונים בו:

ר

העיר ממוקמת שעה ורבע מערבית לקרקוב (שעה משדה תעופה בקרקוב), וכ3/4 שעה  דרומית לקטוביץ.

כתובת ביה"ק:Genera?a Jaros?awa D?browskiego 34

מפתחות לביה"ק: ניתן להשיג בארגון היהודי באושפיצין,Jewish Center in Auschwitz, Oswiecim Office, Pl. Ks. J. Skarbka 5

    Phone: +48334720400   Fax:+48338447002,

 

הקהילה היהודית באושפיצין החלה להתפתח לפני ארבע מאות שנה בשנת ש"נ, בתקופה ההיא המלך זיקסמן אוגסטוס השני, נתן אישור לכל היהודים בפולין לבחור רב לפי בחירתם ולא ע"פ קביעה ממשלתית. העיר אושפיצין היתה ממוקמת על הציר הראשי של המסחר בין כל המדינות, הגוים צרו עין, והיהודים קיבלו צו מניעה שלא יוכלו לבחור רב בעיר. למרות זאת זה לא עצר את היהודים מלהתיישב באזור מכיון שגויים נאלצו לבסוף לא לאכוף את החוק שהפריע בסופו של דבר למסחר בכל פולין, בכל התקופה עד שנת שפ"ח היו פוגרומים בעיר.


הצג מפה גדולה יותר

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע